Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord
08. oktober 2013 kl. 08:43
Albert skrev:
Ja, jeg kan dokumentere hvor råddent justitsministeriet er. På et spørgsmål stillet til KIF Haderslev om støtte til psykologhjælp pga. skaderne ved at have været uskyldig dømt, var svaret, at det måtte der endeligt ikke nævnes noget om i ansøgningen til justitsministeriets afdeling for kriminalforsorgen, for så ville de se rødt og enhver form for hjælp ville blive nægtet. 

Mit råd til alle der er i klemme i systemerne. OPTAG samtalerne. Det gør jeg. 

Enhver retfærdigt tænkende menneske i systemerne der søger retssikkerhed, som ønsker at være Whistleblower. Meld jer anonymt med materialer. Det kan arrangeres så det ikke kan spores hvor materialerne kommer fra. 
Vi er mange der har brug for jer.


Tilslutter mig dine synspunkter, Albert.
Dit råd om at optage alle samtaler kan jeg anbefale alle at følge, da ingen kan føle sig sikker på, at et referat af en samtale vil indeholde en sandfærdig og korrekt gengivelse af indholdet af samtalen.
Dit råd kan også anbefales når det drejer sig om retsmøder m. m. Jeg er i besiddelse af adskillige dokumenter (Udskrifter af retsbøger) der viser, at der fifles med sandheden om forløbet under et retsmøde. Når sådan fifleri finder sted, så er retssikkerheden ikke-eksisterende. De omtalte dokumenter vedrørende civile retssager (de sager jeg arbejder med hører under den civile retspleje). Jeg er dog ikke i tvivl om, at sådan fifleri også finder sted i straffesager. Jeg har dog nogle sagsdokumenter der vedrører nogle straffesager, hvor der er begået meget alvorlige krænkelser af de pågældende personers retssikkerhed, og som har ført til en uretfærdig dom.


Jeg håber at rigtig mange vil følge din opfordring om, anonymt, at fremsende materiale der beviser, at der begås justitsmord i Danmark.

Jeg har kun overværet 2 strafferetssager fra tilhørerpladsen. Den første af disse omhandlede en straffesag, der byggede på en politianmeldelse som en kommune havde indgivet, mod en borger. Eftersom politianmeldelsen indeholdt en usand anklage, ja så var vi mange der på dette tidspunkt havde en forventning om, at den pågældende borger selvfølgelig ikke blev dømt skyldig. Men sådan gik det slet ikke. Kommunens falske og usande anklage mod borgeren førte til at borgeren blev dømt skyldig. Rendyrket justitsmord. Efterfølgende gik det således: Jo mere denne borger kæmpede for at få kommunen til at erkende deres fejl i forbindelse med politianmeldelsen, jo grovere blev kommunens overgreb / angreb på borgeren. Jeg er i besiddelse af dokumenterne i denne sag. Sagen startede for omkring 15 år siden. På dette tidspunkt havde jeg stadig tillid til det danske retssystem. Denne sag blev optakten til, at min tillid begyndte at vakle. For siden da, efterhånden helt at blive udryddet, efterhånden som jeg, i de efterfølgende år kom i besiddelse af erfaringer med retssystemet.

Dommerne overtræder i mange tilfælde retsplejeloven. Dette kan jeg dokumentere.
Emne Forfatter Set Skrevet
Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 1322 06. oktober 2013 kl. 06:48
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 845 06. oktober 2013 kl. 08:20
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 836 06. oktober 2013 kl. 17:08
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 770 06. oktober 2013 kl. 19:00
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 31 19. april 2020 kl. 23:18
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 18 06. juni 2020 kl. 19:13
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 31 19. april 2020 kl. 23:17
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 30 19. april 2020 kl. 23:16
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Albert 834 07. oktober 2013 kl. 10:27
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 800 07. oktober 2013 kl. 12:04
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Albert 903 07. oktober 2013 kl. 18:33
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 819 07. oktober 2013 kl. 19:13
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 777 07. oktober 2013 kl. 19:27
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 35 19. april 2020 kl. 23:30
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Albert 905 07. oktober 2013 kl. 20:01
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 888 08. oktober 2013 kl. 04:02
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Albert 949 08. oktober 2013 kl. 07:20
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Lone 921 08. oktober 2013 kl. 08:43
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 824 08. oktober 2013 kl. 09:23
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Lone 781 09. oktober 2013 kl. 16:47
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 736 09. oktober 2013 kl. 17:40
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 823 11. oktober 2013 kl. 07:58
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 823 11. oktober 2013 kl. 11:38
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 34 19. april 2020 kl. 23:54
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 31 19. april 2020 kl. 23:51
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 35 19. april 2020 kl. 23:48
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 37 19. april 2020 kl. 23:47
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:40
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 461 09. oktober 2018 kl. 08:43
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 32 19. april 2020 kl. 23:04
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:58
yolo kakakaoo 306 19. april 2019 kl. 14:42
Re: yolo vosh 35 19. april 2020 kl. 23:13
Re: yolo vosh 17 06. juni 2020 kl. 19:07
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:38
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:34
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:33
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:31
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 34 19. april 2020 kl. 23:24
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 822 07. oktober 2013 kl. 19:24
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord yueqin 6877 20. april 2018 kl. 02:49
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 41 19. april 2020 kl. 22:38
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:33
chenlina yaoxuemei 6287 16. maj 2018 kl. 08:08
chenlina chanyuan 603 12. november 2018 kl. 01:47
Re: chenlina vosh 31 19. april 2020 kl. 23:08
Re: chenlina vosh 34 19. april 2020 kl. 22:42
Re: chenlina vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:37
20187.30chenjinyan kakakaoo 4565 30. juli 2018 kl. 02:43
Re: 20187.30chenjinyan vosh 35 19. april 2020 kl. 22:56
Re: 20187.30chenjinyan vosh 22 06. juni 2020 kl. 18:51
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord yaoxuemei 4131 02. august 2018 kl. 01:48
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 472 06. november 2018 kl. 06:38
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 33 19. april 2020 kl. 23:07
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 18 06. juni 2020 kl. 19:01
chenlina chanyuan 538 12. november 2018 kl. 01:52
Re: chenlina vosh 34 19. april 2020 kl. 23:11
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 22:58
20180824xiaoke kakakaoo 493 24. august 2018 kl. 02:54
Re: 20180824xiaoke vosh 34 19. april 2020 kl. 22:59
Re: 20180824xiaoke vosh 23 06. juni 2020 kl. 18:54
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord kakakaoo 579 26. september 2018 kl. 02:07
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 31 19. april 2020 kl. 23:01
20189.26chenjinyan chanyuan 514 26. september 2018 kl. 03:02
Re: 20189.26chenjinyan vosh 32 19. april 2020 kl. 23:02
Re: 20189.26chenjinyan vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:57
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:28
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:23
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 760 07. oktober 2013 kl. 19:21
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 863 08. oktober 2013 kl. 08:01
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 941 08. oktober 2013 kl. 11:07
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 827 08. oktober 2013 kl. 20:29
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 912 09. oktober 2013 kl. 05:17
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 739 09. oktober 2013 kl. 07:44
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 837 09. oktober 2013 kl. 17:43
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 827 11. oktober 2013 kl. 08:01
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 758 11. oktober 2013 kl. 11:38
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 795 14. oktober 2013 kl. 09:01
Re: shenyuhang xiaozheng6666 4840 18. maj 2018 kl. 10:31
Re: shenyuhang vosh 33 19. april 2020 kl. 22:45
Re: shenyuhang vosh 22 06. juni 2020 kl. 18:40
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:58
chenlina yaoxuemei 5959 16. maj 2018 kl. 08:08
Re: chenlina vosh 34 19. april 2020 kl. 22:41
Re: chenlina vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:36
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:56
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 37 19. april 2020 kl. 23:53
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 21 06. juni 2020 kl. 19:47
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:50
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 35 19. april 2020 kl. 23:46
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 34 19. april 2020 kl. 23:44
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 35 19. april 2020 kl. 23:43
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 15 06. juni 2020 kl. 19:37
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:41
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 22 06. juni 2020 kl. 19:35
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:35
chenlina yaoxuemei 6646 16. maj 2018 kl. 08:07
Re: chenlina vosh 36 19. april 2020 kl. 22:39
Re: chenlina vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:34
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:27
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:21
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord danmarks øje 801 07. oktober 2013 kl. 19:20
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Annelise 956 08. oktober 2013 kl. 08:02
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord H.B.H 775 21. december 2013 kl. 19:18
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 20. april 2020 kl. 00:01
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Monday12 7375 29. november 2017 kl. 06:08
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 22:32
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 22 06. juni 2020 kl. 18:27
xiaozheng6666 xiaozheng6666 2986 17. januar 2018 kl. 08:01
Re: xiaozheng6666 vosh 32 19. april 2020 kl. 22:35
Re: xiaozheng6666 vosh 19 06. juni 2020 kl. 18:30
chenlina yaoxuemei 6262 16. maj 2018 kl. 08:08
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 482 06. november 2018 kl. 06:38
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 34 19. april 2020 kl. 23:05
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 16 06. juni 2020 kl. 19:00
Re: chenlina vosh 33 19. april 2020 kl. 22:44
Re: chenlina vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:39
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:37
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 16 06. juni 2020 kl. 19:31
20187.2chenjinyan kakakaoo 6181 02. juli 2018 kl. 07:45
Re: 20187.2chenjinyan vosh 34 19. april 2020 kl. 22:52
Re: 20187.2chenjinyan vosh 22 06. juni 2020 kl. 18:47
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 23:26
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 34 19. april 2020 kl. 23:20
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord H.B.H 837 21. december 2013 kl. 18:50
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord Albert 768 22. december 2013 kl. 06:50
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord H.B.H 902 24. december 2013 kl. 01:46
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 20. april 2020 kl. 00:04
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 36 20. april 2020 kl. 00:02
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 33 19. april 2020 kl. 23:59
xiaozheng6666 xiaozheng6666 2984 17. januar 2018 kl. 07:59
Re: xiaozheng6666 vosh 32 19. april 2020 kl. 22:33
Re: xiaozheng6666 vosh 21 06. juni 2020 kl. 18:28
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord yueqin 6973 20. april 2018 kl. 02:28
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 32 19. april 2020 kl. 22:36
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 19 06. juni 2020 kl. 18:31
Re: shenyuhang xiaozheng6666 4071 18. maj 2018 kl. 10:44
chenlina chanyuan 464 12. november 2018 kl. 01:51
Re: chenlina vosh 31 19. april 2020 kl. 23:10
Re: shenyuhang vosh 35 19. april 2020 kl. 22:46
Re: shenyuhang vosh 23 06. juni 2020 kl. 18:41
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord wq123 5596 23. maj 2018 kl. 02:36
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 36 19. april 2020 kl. 22:48
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:43
chanyuan chanyuan 6510 04. juni 2018 kl. 14:52
Re: chanyuan vosh 34 19. april 2020 kl. 22:49
Re: chanyuan vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:44
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord yueqin 7863 06. juni 2018 kl. 07:52
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 37 19. april 2020 kl. 22:51
20187.2chenjinyan kakakaoo 5025 02. juli 2018 kl. 07:45
Re: 20187.2chenjinyan vosh 34 19. april 2020 kl. 22:53
Re: 20187.2chenjinyan vosh 20 06. juni 2020 kl. 18:49
20187.30chenjinyan kakakaoo 3548 30. juli 2018 kl. 02:43
Re: 20187.30chenjinyan vosh 35 19. april 2020 kl. 22:55
Re: 20187.30chenjinyan vosh 21 06. juni 2020 kl. 18:50
Re: Broe sagen. er jo et fint eksempel på justitsmord vosh 37 19. april 2020 kl. 23:14Forfatter:

Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
kyFFH
Indlæg: