Demokratiet undergraves Oppefra
20. december 2013 kl. 09:07
[www.sandhed.dk]


Demokratiet undergraves Oppefra.

Bogen er skrevet af Jussi Merklin i 1980. Er stadig højaktuel her i 2013, måske endda endnu mere idag.


Læs forfatterens forord:

Forord

Hele menneskehedens historie kan betragtes som én lang magtkamp. Og
samfundet, sådan som det er idag, kan betragtes som det foreløbige resultat
af magtkampen.
Men vi kan også betragte samfundsudviklingen som resultatet af en
eneste lang kamp for friheden.
Vi kan vælge at studere historien for at finde ud af, hvordan vort
samfund har været indrettet før — og hvorfor det er blevet, som det er idag.
Og mange samfundsforskere har forsøgt at forklare samfundsudviklingen
udfra en historisk analyse.
Men vi kan også vælge at studere nogle samfundstyper, som vi senere
sammenligner med de samfund vi kender, for på denne måde at forklare
deres udvikling. Denne metode er bedre egnet til at forudsige samfundets
fremtidige ændringer, end den historiske.
At det nuværende samfund ser ud, som det gør, skyldes ganske vist
”historiske” årsager. Men nogle af disse årsager eksisterer måske ikke
længere, og nye kan være kommet til. Samfundsudviklingen fortsætter
derfor ikke bare i det nuværende spor. Den kan og vil sandsynligvis ændre
sig i den ene eller den anden retning. Men i hvilken retning?Titlen på denne bog er egentlig paradoksal. For i et demokrati eksisterer
begreberne oppe og nede slet ikke i den forstand, som de her bliver brugt. I
det demokratiske samfund er alle lige. Ingen kan derfor afgøre, hvem der
er ”oppe”, og hvem der er ”nede” i dette samfund. Samfundet rummer
simpelt hen ikke en sådan dimension. At sige, at demokratiet undergraves
oppefra, er derfor absurd og forvrøvlet udfra et
7) demokratisk synspunkt. Men denne bog handler ikke alene om
DEMOKRATIET. Og den anlægger heller ikke ensidigt en demokratisk
synsvinkel. Denne bog handler også om demokratiets modsætning, det
totalitære samfund, DIKTATURET.
Alle eksisterende samfundsformer kan i virkeligheden betragtes som
mellemformer mellem disse to grundtyper, ligesom alle økonomiske
markedsformer kan betragtes som mellemformer mellem fuldkommen fri
konkurrence og monopol.
I det totalitære samfund er op og ned den vigtigste dimension.
Diktatoren er øverst oppe i et hierarki, hvor alle andre befinder sig under
ham. Bortset fra diktatoren selv befinder alle sig under en chef i
magtpyramiden. I det totalitære samfund er det derfor ikke absurd at tale
om oppe og nede. Set fra dette samfunds synspunkt er det ikke
meningsløst at tale om, at demokratiet undergraves oppefra. For i den
totalitære verden foregår næsten alting oppefra og nedefter.
Denne bog handler både om demokratiet og om diktaturet, men fremfor
alt handler den om forholdet mellem disse to yderpoler, deraf titlen.Baggrunden for denne bog er et meget grundigt og langvarigt forstudium
af mere eller mindre totalitære samfundssystemer og styringsmetoder i
finansministeriet, indenrigsministeriet og økonomiministeriet, som jeg har
gennemført i en halv snes år. I det meste af min fritid har jeg herudover
studeret demokratiske styreformer.
Uden omfattende bistand fra regeringens side havde det ikke været
muligt for mig at skrive denne bog. I det seneste par år har regeringen
endda fremskyndet mit arbejde med bogen på forskellig vis og bistået på
enhver tænkelig måde ved at give mig materiale og lade mig få indblik i
forhold, som danske borgere traditionelt ikke har lejlighed til at studere på
nært hold. Forhold, som er lukket land for alle andre end de særligt
indviede, der lever hele deres liv bag hermetisk lukkede døre. Forhold,
som omgives med den yderste hemmelighedsfuldhed. Uden denne
imødekommenhed fra statsminister Anker Jørgensens, finansminister
Svend Jakobsens og tidligere finansminister Knud Heinesens side ville det
ikke have været muligt for mig at beskrive den hemmelighedsfulde verden bag
8) magtens lukkede døre så generelt — og dog så nærværende. Jeg tilegner
derfor denne bog til disse tre mænd. Deres er æren — og magten.Endelig vil jeg takke Georg Rona for råd og dåd, samt Mogens Nielsen,
Jens Kjølby, Ib Persson og Mikael Witte for at have gennemlæst
forskellige dele af mit manuskript. De har givet værdifulde kommentarer
og har inspireret til mange ændringer, som har gjort teksten mindre
utilgængelig. Hvis anstrengelserne ikke står i forhold til resultatet, eller
resultatet ikke er tilfredsstillende, er ansvaret alene mit.


Værløse, d. 31.8.1980
Jussi Merklin
Emne Forfatter Set Skrevet
Demokratiet undergraves Oppefra Lone 2121 20. december 2013 kl. 09:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Jussi Merklin 975 21. december 2013 kl. 18:33
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 916 21. december 2013 kl. 18:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 57 20. april 2020 kl. 04:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:29
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 1240 27. december 2013 kl. 11:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B,H 989 30. december 2013 kl. 21:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra danmarks øje 876 08. januar 2014 kl. 12:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 900 09. januar 2014 kl. 13:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 841 09. januar 2014 kl. 13:22
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B,H 1893 09. januar 2014 kl. 13:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:46
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 55 20. april 2020 kl. 04:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 49 20. april 2020 kl. 04:35
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:31
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:36
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 52 20. april 2020 kl. 04:13
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:26
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 871 30. december 2013 kl. 21:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:21
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:37
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 51 20. april 2020 kl. 04:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:28
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 46 06. juni 2020 kl. 23:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 19:56
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:13
Re: Demokratiet undergraves Oppefra HBH 1470 24. december 2013 kl. 00:29
Re: Demokratiet undergraves Oppefra danmarks øje 1095 24. december 2013 kl. 03:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 966 24. december 2013 kl. 08:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 911 27. december 2013 kl. 11:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 914 09. januar 2014 kl. 13:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 944 09. januar 2014 kl. 13:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 45 20. april 2020 kl. 04:43
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 52 20. april 2020 kl. 04:39
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 964 09. januar 2014 kl. 14:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 873 09. januar 2014 kl. 15:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 53 20. april 2020 kl. 04:56
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:22
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 51 20. april 2020 kl. 04:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:17
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 533 09. oktober 2018 kl. 08:28
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 53 20. april 2020 kl. 03:39
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 16:00
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 39 06. juni 2020 kl. 23:31
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 19:33
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 14:41
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 58 20. april 2020 kl. 04:11
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 894 09. januar 2014 kl. 13:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 51 20. april 2020 kl. 04:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:12
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:41
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:21
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 935 30. december 2013 kl. 21:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:13
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:38
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 952 09. januar 2014 kl. 13:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:58
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 838 09. januar 2014 kl. 13:43
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 53 20. april 2020 kl. 04:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:11
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 58 20. april 2020 kl. 04:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:32
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 45 06. juni 2020 kl. 23:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 19:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 909 24. december 2013 kl. 08:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 878 09. januar 2014 kl. 14:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 973 09. januar 2014 kl. 15:04
20189.26chenjinyan chanyuan 612 26. september 2018 kl. 02:17
Re: 20189.26chenjinyan vosh 59 20. april 2020 kl. 03:35
Re: 20189.26chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:56
Re: 20189.26chenjinyan vosh 38 06. juni 2020 kl. 23:26
Re: 20189.26chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:35
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:58
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:21
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Dmitry 184 21. september 2019 kl. 15:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 51 20. april 2020 kl. 03:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 49 06. juni 2020 kl. 23:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 19:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 14:56
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 52 20. april 2020 kl. 04:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:11
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 52 20. april 2020 kl. 04:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:36
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 913 27. december 2013 kl. 06:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 970 27. december 2013 kl. 08:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 947 28. december 2013 kl. 10:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 892 30. december 2013 kl. 21:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 940 06. januar 2014 kl. 17:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 889 06. januar 2014 kl. 20:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 908 07. januar 2014 kl. 08:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 860 08. januar 2014 kl. 14:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 922 08. januar 2014 kl. 18:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:38
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:35
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 50 20. april 2020 kl. 04:36
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 53 20. april 2020 kl. 04:33
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:32
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 59 20. april 2020 kl. 04:30
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 58 20. april 2020 kl. 04:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 17:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 54 20. april 2020 kl. 04:15
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:30
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 59 20. april 2020 kl. 04:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 948 09. januar 2014 kl. 14:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 920 09. januar 2014 kl. 15:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 57 20. april 2020 kl. 04:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 47 07. juni 2020 kl. 00:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 66 20. april 2020 kl. 04:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 18:15
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 21:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 49 20. april 2020 kl. 04:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:22
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 56 20. april 2020 kl. 04:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:30
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 41 06. juni 2020 kl. 23:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 19:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 991 27. december 2013 kl. 11:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" Lone 1073 28. december 2013 kl. 16:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Lone 964 28. december 2013 kl. 17:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 909 05. januar 2014 kl. 10:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Lone 1111 05. januar 2014 kl. 16:06
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 965 06. januar 2014 kl. 14:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) H.B.H 996 09. januar 2014 kl. 14:41
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 939 09. januar 2014 kl. 15:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 52 20. april 2020 kl. 05:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 41 07. juni 2020 kl. 00:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 21:26
chanyuan chanyuan 6191 04. juni 2018 kl. 14:59
Re: chanyuan vosh 60 20. april 2020 kl. 03:14
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:28
Re: chanyuan vosh 59 06. juni 2020 kl. 23:04
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:49
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 6867 06. juni 2018 kl. 07:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 56 20. april 2020 kl. 03:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:32
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:11
20187.30chenjinyan kakakaoo 3943 30. juli 2018 kl. 02:24
Re: 20187.30chenjinyan Navya singh 115 12. februar 2020 kl. 11:53
Re: 20187.30chenjinyan vosh 55 20. april 2020 kl. 03:57
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 16:23
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:00
Re: 20187.30chenjinyan vosh 54 20. april 2020 kl. 03:21
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:35
Re: 20187.30chenjinyan vosh 42 06. juni 2020 kl. 23:11
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:53
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:13
20189.26chenjinyan chanyuan 451 26. september 2018 kl. 02:29
Re: 20189.26chenjinyan vosh 50 20. april 2020 kl. 03:38
Re: 20189.26chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:59
Re: 20189.26chenjinyan vosh 39 06. juni 2020 kl. 23:29
Re: 20189.26chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:39
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 56 20. april 2020 kl. 04:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 21:21
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 56 20. april 2020 kl. 04:28
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 17:22
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 41 07. juni 2020 kl. 00:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Monday12 7768 29. november 2017 kl. 06:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) wq123 6136 23. maj 2018 kl. 02:38
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 51 20. april 2020 kl. 03:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 3875 02. august 2018 kl. 01:47
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 56 20. april 2020 kl. 03:26
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:46
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 46 06. juni 2020 kl. 23:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:25
20180910shenyuhang chanyuan 456 10. september 2018 kl. 08:08
Re: 20180910shenyuhang vosh 54 20. april 2020 kl. 03:34
Re: 20180910shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 15:55
Re: 20180910shenyuhang vosh 40 06. juni 2020 kl. 23:25
Re: 20180910shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 19:15
Re: 20180910shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 14:34
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 487 09. oktober 2018 kl. 08:36
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 55 20. april 2020 kl. 03:41
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 16:01
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 38 06. juni 2020 kl. 23:32
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 19:35
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 0 25. november 2020 kl. 14:42
chenlina chanyuan 490 12. november 2018 kl. 01:51
Re: chenlina vosh 51 20. april 2020 kl. 03:50
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:15
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 52 20. april 2020 kl. 02:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 42 06. juni 2020 kl. 22:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:26
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 13:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 4832 28. marts 2018 kl. 07:43
20187.30chenjinyan kakakaoo 4950 30. juli 2018 kl. 02:41
Re: 20187.30chenjinyan vosh 55 20. april 2020 kl. 03:22
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:36
Re: 20187.30chenjinyan vosh 49 06. juni 2020 kl. 23:13
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:54
zzzzz zzzzz 10467 05. august 2018 kl. 03:26
Re: zzzzz chenqiuying 420 31. august 2018 kl. 01:46
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 559 06. november 2018 kl. 06:45
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 50 20. april 2020 kl. 03:42
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 0 25. november 2020 kl. 16:06
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 31 06. juni 2020 kl. 23:34
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 0 25. november 2020 kl. 19:39
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 0 25. november 2020 kl. 14:44
chenlina chanyuan 501 12. november 2018 kl. 01:49
Re: chenlina vosh 54 20. april 2020 kl. 03:47
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:10
Re: chenlina vosh 41 06. juni 2020 kl. 23:38
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 19:46
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:48
Re: zzzzz vosh 57 20. april 2020 kl. 03:31
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 15:52
Re: zzzzz vosh 43 06. juni 2020 kl. 23:22
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 19:08
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 14:32
Re: zzzzz yueqin 413 31. august 2018 kl. 01:49
Re: zzzzz vosh 53 20. april 2020 kl. 03:32
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 15:54
Re: zzzzz vosh 39 06. juni 2020 kl. 23:23
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 14:33
Re: zzzzz vosh 52 20. april 2020 kl. 03:28
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 15:47
Re: zzzzz vosh 46 06. juni 2020 kl. 23:19
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 19:01
Re: zzzzz vosh 0 25. november 2020 kl. 14:26
20180824xiaoke kakakaoo 490 24. august 2018 kl. 03:09
chenlina chanyuan 511 12. november 2018 kl. 01:46
Re: chenlina vosh 52 20. april 2020 kl. 03:44
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:07
Re: chenlina vosh 39 06. juni 2020 kl. 23:35
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 19:40
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:45
Re: 20180824xiaoke vosh 50 20. april 2020 kl. 03:29
Re: 20180824xiaoke vosh 0 25. november 2020 kl. 15:48
Re: 20180824xiaoke vosh 42 06. juni 2020 kl. 23:20
Re: 20180824xiaoke vosh 0 25. november 2020 kl. 14:29
chenlina chanyuan 495 12. november 2018 kl. 01:50
Re: chenlina vosh 52 20. april 2020 kl. 03:48
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:14
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 50 20. april 2020 kl. 03:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 39 06. juni 2020 kl. 22:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:37
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 13:53
chenlina yaoxuemei 5885 16. maj 2018 kl. 08:09
Re: chenlina Navya singh 117 11. februar 2020 kl. 12:20
Re: chenlina vosh 52 20. april 2020 kl. 03:55
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:22
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:58
Re: chenlina vosh 50 20. april 2020 kl. 03:06
Re: chenlina vosh 41 06. juni 2020 kl. 22:56
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 18:40
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 13:58
chanyuan chanyuan 6999 04. juni 2018 kl. 14:49
Re: chanyuan vosh 56 20. april 2020 kl. 03:11
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:20
Re: chanyuan vosh 39 06. juni 2020 kl. 23:00
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:46
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 7028 06. juni 2018 kl. 07:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 52 20. april 2020 kl. 03:15
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:30
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 38 06. juni 2020 kl. 23:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:08
20187.30chenjinyan kakakaoo 3841 30. juli 2018 kl. 02:41
Re: 20187.30chenjinyan vosh 60 20. april 2020 kl. 03:24
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:40
Re: 20187.30chenjinyan vosh 43 06. juni 2020 kl. 23:14
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:56
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) kakakaoo 1227 26. september 2018 kl. 02:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 45 20. april 2020 kl. 03:37
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:37
yanmaneee yanmaneee 1359 28. marts 2019 kl. 11:41
https://123moviesc.to/ 123Movies 139 21. september 2019 kl. 10:21
Re: https://123moviesc.to/ vosh 56 20. april 2020 kl. 03:53
Re: https://123moviesc.to/ vosh 0 25. november 2020 kl. 16:18
Re: https://123moviesc.to/ vosh 43 06. juni 2020 kl. 23:44
Re: https://123moviesc.to/ vosh 0 25. november 2020 kl. 19:48
Re: https://123moviesc.to/ vosh 0 25. november 2020 kl. 14:55
Re: yanmaneee vosh 59 20. april 2020 kl. 03:51
Re: yanmaneee vosh 0 25. november 2020 kl. 16:16
Re: yanmaneee vosh 36 06. juni 2020 kl. 23:42
Re: yanmaneee vosh 0 25. november 2020 kl. 19:47
Re: yanmaneee vosh 0 25. november 2020 kl. 14:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 54 20. april 2020 kl. 04:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 17:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 39 07. juni 2020 kl. 00:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:06
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:49
xiaozheng6666 xiaozheng6666 3385 17. januar 2018 kl. 07:51
Re: xiaozheng6666 vosh 51 20. april 2020 kl. 03:00
Re: xiaozheng6666 vosh 0 25. november 2020 kl. 15:02
Re: xiaozheng6666 vosh 40 06. juni 2020 kl. 22:50
Re: xiaozheng6666 vosh 0 25. november 2020 kl. 13:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 5028 28. marts 2018 kl. 07:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 54 20. april 2020 kl. 03:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 37 06. juni 2020 kl. 22:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 18:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 13:52
chenlina yaoxuemei 7661 16. maj 2018 kl. 08:07
Re: chenlina vosh 42 20. april 2020 kl. 03:04
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 15:07
Re: chenlina vosh 34 06. juni 2020 kl. 22:54
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 18:38
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 13:57
Re: shenyuhang xiaozheng6666 3316 18. maj 2018 kl. 10:26
Re: shenyuhang vosh 44 20. april 2020 kl. 03:07
Re: shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 15:15
Re: shenyuhang vosh 39 06. juni 2020 kl. 22:57
Re: shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 18:44
Re: shenyuhang vosh 0 25. november 2020 kl. 13:59
chanyuan chanyuan 6637 04. juni 2018 kl. 14:59
Re: chanyuan vosh 50 20. april 2020 kl. 03:12
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:21
Re: chanyuan vosh 34 06. juni 2020 kl. 23:02
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:48
Re: chanyuan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 7029 06. juni 2018 kl. 07:51
chenlina chanyuan 512 12. november 2018 kl. 01:48
Re: chenlina vosh 44 20. april 2020 kl. 03:45
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 16:08
Re: chenlina vosh 33 06. juni 2020 kl. 23:37
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 19:44
Re: chenlina vosh 0 25. november 2020 kl. 14:47
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 47 20. april 2020 kl. 03:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 15:31
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 14:10
20187.2chenjinyan kakakaoo 5467 02. juli 2018 kl. 07:47
Re: 20187.2chenjinyan vosh 41 20. april 2020 kl. 03:19
Re: 20187.2chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:34
Re: 20187.2chenjinyan vosh 37 06. juni 2020 kl. 23:10
Re: 20187.2chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:52
Re: 20187.2chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:12
20187.30chenjinyan kakakaoo 5691 30. juli 2018 kl. 02:44
Re: 20187.30chenjinyan vosh 50 20. april 2020 kl. 03:25
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 15:42
Re: 20187.30chenjinyan vosh 41 06. juni 2020 kl. 23:16
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 18:57
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 25. november 2020 kl. 14:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 45 20. april 2020 kl. 04:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 17:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 44 20. april 2020 kl. 04:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 17:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 31 07. juni 2020 kl. 00:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 0 25. november 2020 kl. 20:33
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 47 20. april 2020 kl. 04:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 0 25. november 2020 kl. 16:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 37 07. juni 2020 kl. 00:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 0 25. november 2020 kl. 20:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 0 25. november 2020 kl. 20:32
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 44 20. april 2020 kl. 04:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:29
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 46 20. april 2020 kl. 03:58
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 16:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 29 06. juni 2020 kl. 23:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 0 25. november 2020 kl. 20:11Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
VVFhD
Indlæg: