Demokratiet undergraves Oppefra
20. december 2013 kl. 09:07
[www.sandhed.dk]


Demokratiet undergraves Oppefra.

Bogen er skrevet af Jussi Merklin i 1980. Er stadig højaktuel her i 2013, måske endda endnu mere idag.


Læs forfatterens forord:

Forord

Hele menneskehedens historie kan betragtes som én lang magtkamp. Og
samfundet, sådan som det er idag, kan betragtes som det foreløbige resultat
af magtkampen.
Men vi kan også betragte samfundsudviklingen som resultatet af en
eneste lang kamp for friheden.
Vi kan vælge at studere historien for at finde ud af, hvordan vort
samfund har været indrettet før — og hvorfor det er blevet, som det er idag.
Og mange samfundsforskere har forsøgt at forklare samfundsudviklingen
udfra en historisk analyse.
Men vi kan også vælge at studere nogle samfundstyper, som vi senere
sammenligner med de samfund vi kender, for på denne måde at forklare
deres udvikling. Denne metode er bedre egnet til at forudsige samfundets
fremtidige ændringer, end den historiske.
At det nuværende samfund ser ud, som det gør, skyldes ganske vist
”historiske” årsager. Men nogle af disse årsager eksisterer måske ikke
længere, og nye kan være kommet til. Samfundsudviklingen fortsætter
derfor ikke bare i det nuværende spor. Den kan og vil sandsynligvis ændre
sig i den ene eller den anden retning. Men i hvilken retning?Titlen på denne bog er egentlig paradoksal. For i et demokrati eksisterer
begreberne oppe og nede slet ikke i den forstand, som de her bliver brugt. I
det demokratiske samfund er alle lige. Ingen kan derfor afgøre, hvem der
er ”oppe”, og hvem der er ”nede” i dette samfund. Samfundet rummer
simpelt hen ikke en sådan dimension. At sige, at demokratiet undergraves
oppefra, er derfor absurd og forvrøvlet udfra et
7) demokratisk synspunkt. Men denne bog handler ikke alene om
DEMOKRATIET. Og den anlægger heller ikke ensidigt en demokratisk
synsvinkel. Denne bog handler også om demokratiets modsætning, det
totalitære samfund, DIKTATURET.
Alle eksisterende samfundsformer kan i virkeligheden betragtes som
mellemformer mellem disse to grundtyper, ligesom alle økonomiske
markedsformer kan betragtes som mellemformer mellem fuldkommen fri
konkurrence og monopol.
I det totalitære samfund er op og ned den vigtigste dimension.
Diktatoren er øverst oppe i et hierarki, hvor alle andre befinder sig under
ham. Bortset fra diktatoren selv befinder alle sig under en chef i
magtpyramiden. I det totalitære samfund er det derfor ikke absurd at tale
om oppe og nede. Set fra dette samfunds synspunkt er det ikke
meningsløst at tale om, at demokratiet undergraves oppefra. For i den
totalitære verden foregår næsten alting oppefra og nedefter.
Denne bog handler både om demokratiet og om diktaturet, men fremfor
alt handler den om forholdet mellem disse to yderpoler, deraf titlen.Baggrunden for denne bog er et meget grundigt og langvarigt forstudium
af mere eller mindre totalitære samfundssystemer og styringsmetoder i
finansministeriet, indenrigsministeriet og økonomiministeriet, som jeg har
gennemført i en halv snes år. I det meste af min fritid har jeg herudover
studeret demokratiske styreformer.
Uden omfattende bistand fra regeringens side havde det ikke været
muligt for mig at skrive denne bog. I det seneste par år har regeringen
endda fremskyndet mit arbejde med bogen på forskellig vis og bistået på
enhver tænkelig måde ved at give mig materiale og lade mig få indblik i
forhold, som danske borgere traditionelt ikke har lejlighed til at studere på
nært hold. Forhold, som er lukket land for alle andre end de særligt
indviede, der lever hele deres liv bag hermetisk lukkede døre. Forhold,
som omgives med den yderste hemmelighedsfuldhed. Uden denne
imødekommenhed fra statsminister Anker Jørgensens, finansminister
Svend Jakobsens og tidligere finansminister Knud Heinesens side ville det
ikke have været muligt for mig at beskrive den hemmelighedsfulde verden bag
8) magtens lukkede døre så generelt — og dog så nærværende. Jeg tilegner
derfor denne bog til disse tre mænd. Deres er æren — og magten.Endelig vil jeg takke Georg Rona for råd og dåd, samt Mogens Nielsen,
Jens Kjølby, Ib Persson og Mikael Witte for at have gennemlæst
forskellige dele af mit manuskript. De har givet værdifulde kommentarer
og har inspireret til mange ændringer, som har gjort teksten mindre
utilgængelig. Hvis anstrengelserne ikke står i forhold til resultatet, eller
resultatet ikke er tilfredsstillende, er ansvaret alene mit.


Værløse, d. 31.8.1980
Jussi Merklin
Emne Forfatter Set Skrevet
Demokratiet undergraves Oppefra Lone 2072 20. december 2013 kl. 09:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Jussi Merklin 937 21. december 2013 kl. 18:33
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 878 21. december 2013 kl. 18:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 28 20. april 2020 kl. 04:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 1202 27. december 2013 kl. 11:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B,H 952 30. december 2013 kl. 21:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra danmarks øje 839 08. januar 2014 kl. 12:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 869 09. januar 2014 kl. 13:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 805 09. januar 2014 kl. 13:22
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B,H 1855 09. januar 2014 kl. 13:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 25 20. april 2020 kl. 04:46
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 26 20. april 2020 kl. 04:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 20 20. april 2020 kl. 04:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:35
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:20
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:13
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 837 30. december 2013 kl. 21:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:21
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 13 06. juni 2020 kl. 23:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra HBH 1434 24. december 2013 kl. 00:29
Re: Demokratiet undergraves Oppefra danmarks øje 1059 24. december 2013 kl. 03:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 931 24. december 2013 kl. 08:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 869 27. december 2013 kl. 11:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 880 09. januar 2014 kl. 13:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 909 09. januar 2014 kl. 13:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:43
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:39
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 929 09. januar 2014 kl. 14:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 839 09. januar 2014 kl. 15:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:56
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:50
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 469 09. oktober 2018 kl. 08:28
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 24 20. april 2020 kl. 03:39
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:31
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:11
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 860 09. januar 2014 kl. 13:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 892 30. december 2013 kl. 21:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 918 09. januar 2014 kl. 13:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 803 09. januar 2014 kl. 13:43
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 875 24. december 2013 kl. 08:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 849 09. januar 2014 kl. 14:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 935 09. januar 2014 kl. 15:04
20189.26chenjinyan chanyuan 549 26. september 2018 kl. 02:17
Re: 20189.26chenjinyan vosh 24 20. april 2020 kl. 03:35
Re: 20189.26chenjinyan vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:26
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:58
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Dmitry 149 21. september 2019 kl. 15:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 03:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 16 06. juni 2020 kl. 23:45
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 24 20. april 2020 kl. 04:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 24 20. april 2020 kl. 04:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 878 27. december 2013 kl. 06:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 932 27. december 2013 kl. 08:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 913 28. december 2013 kl. 10:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 852 30. december 2013 kl. 21:23
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 904 06. januar 2014 kl. 17:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 856 06. januar 2014 kl. 20:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 873 07. januar 2014 kl. 08:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Albert 822 08. januar 2014 kl. 14:51
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 888 08. januar 2014 kl. 18:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 25 20. april 2020 kl. 04:38
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 21 20. april 2020 kl. 04:36
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 22 20. april 2020 kl. 04:33
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:32
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:30
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 25 20. april 2020 kl. 04:24
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:15
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 24 20. april 2020 kl. 04:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra H.B.H 909 09. januar 2014 kl. 14:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Annelise 881 09. januar 2014 kl. 15:05
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 15 07. juni 2020 kl. 00:49
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 27 20. april 2020 kl. 04:53
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 23 20. april 2020 kl. 04:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 13 06. juni 2020 kl. 23:54
Re: Demokratiet undergraves Oppefra Lone 954 27. december 2013 kl. 11:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" Lone 1033 28. december 2013 kl. 16:57
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Lone 924 28. december 2013 kl. 17:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 866 05. januar 2014 kl. 10:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Lone 1052 05. januar 2014 kl. 16:06
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 928 06. januar 2014 kl. 14:34
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) H.B.H 949 09. januar 2014 kl. 14:41
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Annelise 897 09. januar 2014 kl. 15:07
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 24 20. april 2020 kl. 05:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 07. juni 2020 kl. 00:50
chanyuan chanyuan 6154 04. juni 2018 kl. 14:59
Re: chanyuan vosh 25 20. april 2020 kl. 03:14
Re: chanyuan vosh 16 06. juni 2020 kl. 23:04
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 6829 06. juni 2018 kl. 07:52
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 23 20. april 2020 kl. 03:18
20187.30chenjinyan kakakaoo 3883 30. juli 2018 kl. 02:24
Re: 20187.30chenjinyan Navya singh 78 12. februar 2020 kl. 11:53
Re: 20187.30chenjinyan vosh 23 20. april 2020 kl. 03:57
Re: 20187.30chenjinyan vosh 21 20. april 2020 kl. 03:21
Re: 20187.30chenjinyan vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:11
20189.26chenjinyan chanyuan 412 26. september 2018 kl. 02:29
Re: 20189.26chenjinyan vosh 20 20. april 2020 kl. 03:38
Re: 20189.26chenjinyan vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:29
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 22 20. april 2020 kl. 04:55
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 23 20. april 2020 kl. 04:28
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 07. juni 2020 kl. 00:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) Monday12 7640 29. november 2017 kl. 06:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) wq123 6025 23. maj 2018 kl. 02:38
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 21 20. april 2020 kl. 03:09
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 3815 02. august 2018 kl. 01:47
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 25 20. april 2020 kl. 03:26
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 13 06. juni 2020 kl. 23:17
20180910shenyuhang chanyuan 389 10. september 2018 kl. 08:08
Re: 20180910shenyuhang vosh 22 20. april 2020 kl. 03:34
Re: 20180910shenyuhang vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:25
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 447 09. oktober 2018 kl. 08:36
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 23 20. april 2020 kl. 03:41
Re: to assist the media reporter figure out regardless vosh 11 06. juni 2020 kl. 23:32
chenlina chanyuan 448 12. november 2018 kl. 01:51
Re: chenlina vosh 24 20. april 2020 kl. 03:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 21 20. april 2020 kl. 02:59
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 13 06. juni 2020 kl. 22:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 4771 28. marts 2018 kl. 07:43
20187.30chenjinyan kakakaoo 4918 30. juli 2018 kl. 02:41
Re: 20187.30chenjinyan vosh 23 20. april 2020 kl. 03:22
Re: 20187.30chenjinyan vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:13
zzzzz zzzzz 10354 05. august 2018 kl. 03:26
Re: zzzzz chenqiuying 387 31. august 2018 kl. 01:46
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 490 06. november 2018 kl. 06:45
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 21 20. april 2020 kl. 03:42
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 8 06. juni 2020 kl. 23:34
chenlina chanyuan 466 12. november 2018 kl. 01:49
Re: chenlina vosh 23 20. april 2020 kl. 03:47
Re: chenlina vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:38
Re: zzzzz vosh 23 20. april 2020 kl. 03:31
Re: zzzzz vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:22
Re: zzzzz yueqin 371 31. august 2018 kl. 01:49
Re: zzzzz vosh 22 20. april 2020 kl. 03:32
Re: zzzzz vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:23
Re: zzzzz vosh 22 20. april 2020 kl. 03:28
Re: zzzzz vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:19
20180824xiaoke kakakaoo 452 24. august 2018 kl. 03:09
chenlina chanyuan 460 12. november 2018 kl. 01:46
Re: chenlina vosh 23 20. april 2020 kl. 03:44
Re: chenlina vosh 11 06. juni 2020 kl. 23:35
Re: 20180824xiaoke vosh 22 20. april 2020 kl. 03:29
Re: 20180824xiaoke vosh 13 06. juni 2020 kl. 23:20
chenlina chanyuan 461 12. november 2018 kl. 01:50
Re: chenlina vosh 22 20. april 2020 kl. 03:48
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 22 20. april 2020 kl. 03:03
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 06. juni 2020 kl. 22:53
chenlina yaoxuemei 5851 16. maj 2018 kl. 08:09
Re: chenlina Navya singh 84 11. februar 2020 kl. 12:20
Re: chenlina vosh 25 20. april 2020 kl. 03:55
Re: chenlina vosh 22 20. april 2020 kl. 03:06
Re: chenlina vosh 13 06. juni 2020 kl. 22:56
chanyuan chanyuan 6903 04. juni 2018 kl. 14:49
Re: chanyuan vosh 23 20. april 2020 kl. 03:11
Re: chanyuan vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:00
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 6961 06. juni 2018 kl. 07:40
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 20 20. april 2020 kl. 03:15
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:05
20187.30chenjinyan kakakaoo 3805 30. juli 2018 kl. 02:41
Re: 20187.30chenjinyan vosh 24 20. april 2020 kl. 03:24
Re: 20187.30chenjinyan vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) kakakaoo 1158 26. september 2018 kl. 02:19
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 20 20. april 2020 kl. 03:37
yanmaneee yanmaneee 1209 28. marts 2019 kl. 11:41
https://123moviesc.to/ 123Movies 106 21. september 2019 kl. 10:21
Re: https://123moviesc.to/ vosh 25 20. april 2020 kl. 03:53
Re: https://123moviesc.to/ vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:44
Re: yanmaneee vosh 23 20. april 2020 kl. 03:51
Re: yanmaneee vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 23 20. april 2020 kl. 04:27
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 07. juni 2020 kl. 00:18
xiaozheng6666 xiaozheng6666 3329 17. januar 2018 kl. 07:51
Re: xiaozheng6666 vosh 20 20. april 2020 kl. 03:00
Re: xiaozheng6666 vosh 12 06. juni 2020 kl. 22:50
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yaoxuemei 4957 28. marts 2018 kl. 07:42
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 24 20. april 2020 kl. 03:01
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 16 06. juni 2020 kl. 22:51
chenlina yaoxuemei 7595 16. maj 2018 kl. 08:07
Re: chenlina vosh 22 20. april 2020 kl. 03:04
Re: chenlina vosh 13 06. juni 2020 kl. 22:54
Re: shenyuhang xiaozheng6666 3287 18. maj 2018 kl. 10:26
Re: shenyuhang vosh 22 20. april 2020 kl. 03:07
Re: shenyuhang vosh 15 06. juni 2020 kl. 22:57
chanyuan chanyuan 6605 04. juni 2018 kl. 14:59
Re: chanyuan vosh 23 20. april 2020 kl. 03:12
Re: chanyuan vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:02
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) yueqin 6996 06. juni 2018 kl. 07:51
chenlina chanyuan 477 12. november 2018 kl. 01:48
Re: chenlina vosh 23 20. april 2020 kl. 03:45
Re: chenlina vosh 14 06. juni 2020 kl. 23:37
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 22 20. april 2020 kl. 03:17
20187.2chenjinyan kakakaoo 5438 02. juli 2018 kl. 07:47
Re: 20187.2chenjinyan vosh 20 20. april 2020 kl. 03:19
Re: 20187.2chenjinyan vosh 13 06. juni 2020 kl. 23:10
20187.30chenjinyan kakakaoo 5663 30. juli 2018 kl. 02:44
Re: 20187.30chenjinyan vosh 23 20. april 2020 kl. 03:25
Re: 20187.30chenjinyan vosh 15 06. juni 2020 kl. 23:16
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 23 20. april 2020 kl. 04:25
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 22 20. april 2020 kl. 04:18
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Den danske dissident (Om Jussi Merklin) vosh 12 07. juni 2020 kl. 00:10
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 22 20. april 2020 kl. 04:17
Re: Demokratiet undergraves Oppefra. Læs også denne kronik af Poul Boeg: "Når man bare ikke kan tie stille" vosh 14 07. juni 2020 kl. 00:08
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 24 20. april 2020 kl. 04:14
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 24 20. april 2020 kl. 03:58
Re: Demokratiet undergraves Oppefra vosh 12 06. juni 2020 kl. 23:49Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
hPPVH
Indlæg: