Re: Hvordan beviser man sin uskyld?
17. november 2014 kl. 13:23
Albert skrev:
-------------------------------------------------------
> Annelise skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> >
> [nyhederne.tv2.dk]-
>
> >
> aktivist-efter-dom-danmark-er-en-bananrepublik-0
> >
> > Justitsmord igen igen.
>
> Han har ret. Danmark er en bananrepublik


Enig ! Det er ikke den anklagede der skal bevise sin uskyld. Kan man have tillid til landets domstole, når sådanne ting finder sted?

Sådan står der i EMRK, art 6:

Europæiske Menneskerettigheds Konvention:

Artikel 6
Ret til retfærdig rettergang
1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig tid for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.

2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til:
a) ufortøvet at modtage udførlig underretning på et sprog, som han forstår, om arten af og årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved juridisk bistand som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale den juridiske bistand, at modtage den uden betaling, når retfærdighedens interesser kræver det;
d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham;
e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

Emne Forfatter Set Skrevet
Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 857 31. oktober 2014 kl. 08:58
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 566 07. november 2014 kl. 08:34
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 540 17. november 2014 kl. 13:23
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 535 18. november 2014 kl. 21:24
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 593 19. november 2014 kl. 01:40
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 591 19. november 2014 kl. 16:15
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 443 21. november 2014 kl. 08:27
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 502 23. november 2014 kl. 15:41
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 513 26. november 2014 kl. 08:12
xiaozheng6666 xiaozheng6666 1338 17. januar 2018 kl. 08:07
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Monday12 2698 28. marts 2018 kl. 07:31
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yaoxuemei 2559 28. marts 2018 kl. 07:36
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yueqin 2894 20. april 2018 kl. 02:28
Re: shenyuhang xiaozheng6666 1703 18. maj 2018 kl. 10:28
20187.2chenjinyan kakakaoo 2891 02. juli 2018 kl. 07:29
20189.26chenjinyan chanyuan 52 26. september 2018 kl. 02:43Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
Wm3pd
Indlæg: