Re: Hvordan beviser man sin uskyld?
18. november 2014 kl. 21:24
Lone skrev:
-------------------------------------------------------
> Albert skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Annelise skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > >
> >
> [nyhederne.tv2.dk]-
>
> >
> > >
> >
> aktivist-efter-dom-danmark-er-en-bananrepublik-0
> > >
> > > Justitsmord igen igen.
> >
> > Han har ret. Danmark er en bananrepublik
>
>
> Enig ! Det er ikke den anklagede der skal bevise
> sin uskyld. Kan man have tillid til landets
> domstole, når sådanne ting finder sted?
>
> Sådan står der i EMRK, art 6:
>
> Europæiske Menneskerettigheds Konvention:
>
> Artikel 6
> Ret til retfærdig rettergang
> 1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse
> enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og
> forpligtelser eller angående en mod ham rettet
> anklage for en forbrydelse, være berettiget til
> en retfærdig og offentlig rettergang inden en
> rimelig tid for en ved lov oprettet uafhængig og
> upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt
> møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes
> helt eller delvis fra retsforhandlingerne af
> hensyn til sædeligheden, den offentlige orden
> eller den nationale sikkerhed i et demokratisk
> samfund, når det kræves af hensynet til
> mindreårige eller til beskyttelse af parternes
> privatliv, eller under særlige omstændigheder i
> det efter rettens mening strengt nødvendige
> omfang, når offentlighed ville skade
> retfærdighedens interesser.
>
> 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse,
> skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er
> bevist i overensstemmelse med loven.
>
> 3. Enhver, der er anklaget for en
> lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget
> til:
> a) ufortøvet at modtage udførlig underretning
> på et sprog, som han forstår, om arten af og
> årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
> b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at
> forberede sit forsvar;
> c) at forsvare sig personligt eller ved juridisk
> bistand som han selv har valgt, og, hvis han ikke
> har tilstrækkelige midler til at betale den
> juridiske bistand, at modtage den uden betaling,
> når retfærdighedens interesser kræver det;
> d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte
> vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt
> og afhørt på samme betingelser som vidner, der
> føres imod ham;
> e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis
> han ikke forstår eller taler det sprog, der
> anvendes i retten.
>
>
Ja Lone. Deres hensigtserklæringer synes der ikke at være noget galt med. Det er straks være, når korrumperede myndighedspersoner skal forvalte dem. Så spiller hele holdet på forbrydernes side. [youtu.be]


“Meninger og holdninger kan være godt, men viden er bedre, dog kan ingen vide alt.”
/ Albert
Emne Forfatter Set Skrevet
Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 857 31. oktober 2014 kl. 08:58
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 566 07. november 2014 kl. 08:34
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 540 17. november 2014 kl. 13:23
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 534 18. november 2014 kl. 21:24
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 593 19. november 2014 kl. 01:40
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 590 19. november 2014 kl. 16:15
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 443 21. november 2014 kl. 08:27
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 502 23. november 2014 kl. 15:41
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 512 26. november 2014 kl. 08:12
xiaozheng6666 xiaozheng6666 1338 17. januar 2018 kl. 08:07
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Monday12 2698 28. marts 2018 kl. 07:31
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yaoxuemei 2559 28. marts 2018 kl. 07:36
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yueqin 2894 20. april 2018 kl. 02:28
Re: shenyuhang xiaozheng6666 1703 18. maj 2018 kl. 10:28
20187.2chenjinyan kakakaoo 2891 02. juli 2018 kl. 07:29
20189.26chenjinyan chanyuan 52 26. september 2018 kl. 02:43Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
yHbcv
Indlæg: