Re: Hvordan beviser man sin uskyld?
19. november 2014 kl. 01:40
Albert skrev:
-------------------------------------------------------
> Lone skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Albert skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Annelise skrev:
> > >
> >
> --------------------------------------------------
>
> >
> > > -----
> > > >
> > >
> >
> [nyhederne.tv2.dk]-
>
> >
> > >
> > > >
> > >
> >
> aktivist-efter-dom-danmark-er-en-bananrepublik-0
> > > >
> > > > Justitsmord igen igen.
> > >
> > > Han har ret. Danmark er en bananrepublik
> >
> >
> > Enig ! Det er ikke den anklagede der skal
> bevise
> > sin uskyld. Kan man have tillid til landets
> > domstole, når sådanne ting finder sted?
> >
> > Sådan står der i EMRK, art 6:
> >
> > Europæiske Menneskerettigheds Konvention:
> >
> > Artikel 6
> > Ret til retfærdig rettergang
> > 1. Enhver skal, når der skal træffes
> afgørelse
> > enten i en strid om hans borgerlige rettigheder
> og
> > forpligtelser eller angående en mod ham rettet
> > anklage for en forbrydelse, være berettiget
> til
> > en retfærdig og offentlig rettergang inden en
> > rimelig tid for en ved lov oprettet uafhængig
> og
> > upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt
> > møde, men pressen og offentligheden kan
> udelukkes
> > helt eller delvis fra retsforhandlingerne af
> > hensyn til sædeligheden, den offentlige orden
> > eller den nationale sikkerhed i et demokratisk
> > samfund, når det kræves af hensynet til
> > mindreårige eller til beskyttelse af parternes
> > privatliv, eller under særlige omstændigheder
> i
> > det efter rettens mening strengt nødvendige
> > omfang, når offentlighed ville skade
> > retfærdighedens interesser.
> >
> > 2. Enhver, der anklages for en
> lovovertrædelse,
> > skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er
> > bevist i overensstemmelse med loven.
> >
> > 3. Enhver, der er anklaget for en
> > lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget
> > til:
> > a) ufortøvet at modtage udførlig
> underretning
> > på et sprog, som han forstår, om arten af og
> > årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
> > b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til
> at
> > forberede sit forsvar;
> > c) at forsvare sig personligt eller ved
> juridisk
> > bistand som han selv har valgt, og, hvis han
> ikke
> > har tilstrækkelige midler til at betale den
> > juridiske bistand, at modtage den uden
> betaling,
> > når retfærdighedens interesser kræver det;
> > d) at afhøre eller lade afhøre imod ham
> førte
> > vidner og at få vidner i hans interesse
> tilsagt
> > og afhørt på samme betingelser som vidner,
> der
> > føres imod ham;
> > e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis
> > han ikke forstår eller taler det sprog, der
> > anvendes i retten.
> >
> >Albert skrev:
> Ja Lone. Deres hensigtserklæringer synes der ikke
> at være noget galt med. Det er straks være,
> når korrumperede myndighedspersoner skal forvalte
> dem. Så spiller hele holdet på forbrydernes
> side. [youtu.be]
>Helt enig med dig, Albert. Har lige set din videoen i dit link der omhandler hvordan Rockerloven misbruges, og som forringer retssikkerheden.

Kom i tanke om denne sag:

[www.fyens.dk]

Uddrag af artiklen:

"Der er formentlig intet retssamfund, som kan gardere sig 100 procent mod urigtige domfældelser, som bevidst planlægges, har præsidenten påpeget.

Både han og præsidenten for Østre Landsret, Bent Carlsen, mener, at sagen er en påmindelse om, at domstolene skal være meget omhyggelige, når de skal vurdere vidners troværdighed"


Personligt tror jeg ikke på , at domstolene udviser tilstrækkelig omhyggelighed, når vidners troværdighed vurderes.

"I sagen om det påståede røveriforsøg i en baggård i oktober 2004 troede politi, anklagemyndighed og domstole på den "pæne mand", som var kommet med det belastende udsagn - og som pegede anklagende på Rasmussen.

- Man troede på køkkenchefen, og så forsvandt den sunde skepsis, siger Niels Rex om køkkenchefen, som viste sig at være en løgner - og som selv har indrømmet og er dømt for falsk anmeldelse og falske forklaringer i byret og landsret."
Emne Forfatter Set Skrevet
Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 857 31. oktober 2014 kl. 08:58
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 567 07. november 2014 kl. 08:34
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 541 17. november 2014 kl. 13:23
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 535 18. november 2014 kl. 21:24
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Lone 593 19. november 2014 kl. 01:40
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 591 19. november 2014 kl. 16:15
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 443 21. november 2014 kl. 08:27
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Albert 503 23. november 2014 kl. 15:41
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Annelise 513 26. november 2014 kl. 08:12
xiaozheng6666 xiaozheng6666 1338 17. januar 2018 kl. 08:07
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? Monday12 2698 28. marts 2018 kl. 07:31
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yaoxuemei 2559 28. marts 2018 kl. 07:36
Re: Hvordan beviser man sin uskyld? yueqin 2894 20. april 2018 kl. 02:28
Re: shenyuhang xiaozheng6666 1703 18. maj 2018 kl. 10:28
20187.2chenjinyan kakakaoo 2891 02. juli 2018 kl. 07:29
20189.26chenjinyan chanyuan 52 26. september 2018 kl. 02:43Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
wFMYX
Indlæg: