www.forsvarsdagbog.dk
03. januar 2015 kl. 21:58
http://www.forsvarsdagbog.dk/page/3

Indlæg fra hjemmesiden www.forsvarsdagbog.dk, side 3:

“Forurettede” eller “anmelder” – ord som forvirrer uskyldsformodningen

Udgivet den 4. november 2012

Mange sager afgøres alene på baggrund af forklaringer fra vidner. I modsætning til, hvad de fleste tror, har ofret også status som vidne. I domstolsjargon og i Retsplejeloven kaldes ofret for “forurettede”. “Forurettede” udgør ofte sagens hovedvidne. I praksis tillægges tiltaltes forklaring stort set ingen selvstændig bevisvægt – dvs. tiltaltes forklaring kan ikke stå alene, men skal understøttes af andet, før man tror på den. Anderledes med “forurettedes” forklaring. Den tages som udgangspunkt for væsentlig mere troværdig i sig selv – dvs. den kan afkræftes af andre bevisdata, men vil som udgangspunkt ofte blive taget for gode varer.

Man kan derfor kritisere betegnelsen “forurettede” for at være forudindtaget forstået på den måde, at det allerede før sagen er begyndt er forudsat, at der foreligger en forbrydelse, og at det er gået ud over “forurettede”. Et af problemerne med jargonen er, at uskyldsformodningen mentalt sættes ud af kraft. Uskyldsformodningen er et fundamentalt princip i strafferetten. Formodningen betyder, at en tiltalt skal betragtes som uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Kravet til beviset er, at enhver rimelig tvivl om tiltaltes skyld skal være ryddet af vejen, før man kan dømme.

Når man arbejder med betegnelsen “forurettede” kan dommerne let tænke, at “nå, nu skal vi ind og straffe en forbryder”, når de egentlig burde tænke, at det hele går ud på, at vurdere beviset så objektivt og neutralt som muligt – altså i retning af “nå, nu må vi se, om der er begået en forbrydelse”. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at straffesager afgøres under medvirken af lægdommere. En lægdommer er et gennemsnitligt, almindeligt menneske, som deltager i afgørelsen af sagen.

I byretten afgøres straffesager af 1 juridisk dommer og 2 lægdommere, mens sager i landsretten afgøres af 3 lægdommere og 3 juridisk dommere. De har lige mange stemmer, hvilket betyder, at det i byretten formelt er lægdommerne, som bestemmer. Jeg er tilhænger af denne ordning.

Det kan dog være uheldigt, når ikke-fagfolk inden sagen rigtigt er gået i gang præsenteres for en tiltalt og en “forurettet”. Det burde i sagens natur hedder “anmelderen”, da denne betegnelse helt neutralt angiver, hvem der har anmeldt et formodet overgreb og på samme måde som betegnelsen “tiltalt” ikke indeholder en formodning om, at et overgreb er begået. Rent mentalt indstiller betegnelsen “anmelderen” ikke tankerne i retning af, at det er synd for den ene part og at den anden part derfor nok har gjort noget ulovligt.

Hertil kommer, at det ofte forekommer, at anmelderen – eller “forurettede” – selv har optrådt så øretæveindbydende provokerende, at han selv er ude om det – og det derfor ikke forekommer rimeligt, at han nu på forhånd fremstår uskyldsren. Det hænder heller ikke sjældent, at “forurettede” egentlig startede bataljen, men tabte kampen – og så gælder det om at være først på aftrækkeren. Særligt i voldssager er det en kendt men uheldig praksis, at den, som anmelder først opnår status som beskyttet “forurettet”, mens den anden – og måske egentlig uskyldige part – opnår status som forbryder.

Disse nuancer kan man ikke forvente, at lægdommere er opmærksomme på – de fleste juridiske dommere formentlig heller ikke – og det er sin sag som forsvarer at forklare forholdet under selve sagen. Derfor bør betegnelsen “forurettede” erstattes af noget andet – i mangel af bedre foreslås “anmelderen”. Det er i hvert fald sådan, jeg fremover vil beskrive sagens hovedvidne."
Emne Forfatter Set Skrevet
www.forsvarsdagbog.dk Lone 1001 03. januar 2015 kl. 21:58
Re: www.forsvarsdagbog.dk Lone 701 03. januar 2015 kl. 22:21
Re: www.forsvarsdagbog.dk Albert 722 14. januar 2015 kl. 11:28
Re: www.forsvarsdagbog.dk Lone 755 15. januar 2015 kl. 23:55
Re: www.forsvarsdagbog.dk yaoxuemei 3051 02. august 2018 kl. 01:49
Re: www.forsvarsdagbog.dk yaoxuemei 107 09. oktober 2018 kl. 07:37
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 111 06. november 2018 kl. 06:37
chenlina chanyuan 132 12. november 2018 kl. 01:47
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 132 09. oktober 2018 kl. 08:23
Re: www.forsvarsdagbog.dk Albert 651 14. januar 2015 kl. 11:20Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
xGEnU
Indlæg: