Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen
22. maj 2012 kl. 09:53
Lone skrev:
-------------------------------------------------------
> Lone skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> >
> [ekstrabladet.dk]
>
> > 892.ece
> >
> >
> > Også i Danmark er uskyldige blevet dømt.
>
>
> [politiken.dk]
> e-justitsmord---i-svensk-belysning/
>
> "Christen Sørensen er professor ved Syddansk
> Universitet. Leif Klinken er speciallæge, dr.med.
> og forhenværende dekan ved Det Lægefaglige
> Fakultet på Københavns Universitet.Det danske
> retsvæsen har problemer med adskillige forkerte
> domme for påståede seksuelle overgreb mod børn.
> De forkerte domme med langvarige fængselsstraffe
> har medført store tragedier for de familier, der
> er blevet sagesløse ofre for den bølge af
> seksualpanik, der er gået gennem den vestlige
> verden i de sidste årtier."
>
>
> "De svenske erfaringer er desværre særdeles
> relevante i en dansk sammenhæng. I Danmark kender
> vi Roumsagen, Vadstrupgårdsagen, Farsøsagen og
> Slagelsesagen fra dagspressen og tv, og i
> Månedsskrift for Praktisk Lægegerning har
> psykiateren Sven Rasmussen offentliggjort seks
> tilfælde, hvor personer er blevet dømt
> udelukkende på særdeles usikre vidneudsagn fra
> påstået krænkede, der havde været under
> psykologisk påvirkning."
>
>
> "Justitsministeren har til Folketinget oplyst, at
> der i perioden 2002-2006 er registreret 23
> ansøgninger om genoptagelse af sager om seksuelle
> forbrydelser mod børn, hvoraf kun 2 er blevet
> imødekommet.
>
>
> "Et retssystem kan ikke være mere pålideligt end
> de vidneudsagn, det beslutter at lægge til grund
> for sine afgørelser. Så det kan være svært at
> se, hvorledes klageretten kan hævde at være mere
> pålidelig end et vidne, der af systemet selv er
> blevet betegnet som »let påvirkelig«.
>
>
> "Den danske klageret har vist sig helt uegnet til
> et initiativ, der kunne rette op på den danske
> situation, og rigsadvokaten udtalte så sent som i
> 2006, at der ikke er grund til at genoptage de
> mange danske sager om seksuelle overgreb på
> børn.
>
> Disse forsøg på at feje de danske fejlagtige
> domme ind under gulvtæppet bør ikke lykkes.
>
> Rigsadvokatens engagement i sagen fremgår af, at
> han så sent som i 2006 over for Folketinget
> påstod, at han ikke havde noget kendskab til, at
> »flere sager om incest skulle være genoptaget i
> Norge« ? til trods for at omkring 25 dømte siden
> 1994 er blevet frifundet i Norge, ofte efter
> afsoning af lange fængselsstraffe."
>
>


[www.information.dk]

"HØJESTERETS stadfæstelse - og i erstatnings-mæssig forstand skærpelse - af landsretsdommen over de to DR-TV-journalister, Sten Baadsgaard og Jørgen Pedersen for deres dokumentarprogram fra 1991 om en drabssag i Frederikshavn - den såkaldte Pedal Ove-sag - må og bør give anledning til selvransagelse et par steder i systemer."


"Ja, mere end det. På den ene side skal man jo hefte sig ved, at dommen ikke er enstemmig, og at to af syv højesteretsdommere med - ganske bemærkelsesværdigt - højesteretspræsidenten som den ene afgiver dissens, der er råstof til eftertanke."

"De dissentierende to dommere lægger således vægt på sagens særlige karakter og offentlighedens åbenbare interesse i udsendelsens oplysninger."

"Højesterets dissidenter anlægger altså en vid tolkning af ytringsfrihedsbegrebet til fordel for den kritiske, dybdeborende journalistik, der i udsendelsen var vendt mod Frederikshavns politis påståede mangelfulde efterforskning i sagen."

Redigeret 1 gang(e). Sidst redigeret 22/05-12 kl. 10:18 af Lone.
Emne Forfatter Set Skrevet
USA: 2000 uskyldigt dømte i 23 år Lone 956 22. maj 2012 kl. 06:42
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning Lone 721 22. maj 2012 kl. 07:12
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning Annelise 743 22. maj 2012 kl. 08:02
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning Lone 749 22. maj 2012 kl. 10:16
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning Annelise 638 22. maj 2012 kl. 12:09
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 26 01. maj 2020 kl. 04:11
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 19 18. juni 2020 kl. 21:59
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 27 01. maj 2020 kl. 04:10
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 13 18. juni 2020 kl. 21:58
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:07
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 13 18. juni 2020 kl. 21:55
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen Lone 922 22. maj 2012 kl. 09:53
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen Annelise 839 22. maj 2012 kl. 12:20
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen Lone 2272 22. maj 2012 kl. 22:59
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen Annelise 984 23. maj 2012 kl. 07:36
chenlina yaoxuemei 5780 16. maj 2018 kl. 08:06
Re: chenlina vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:51
Re: chenlina vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:37
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 26 01. maj 2020 kl. 04:18
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen Monday12 7326 29. november 2017 kl. 06:09
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 30 01. maj 2020 kl. 03:41
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:26
xiaozheng6666 xiaozheng6666 467 17. januar 2018 kl. 07:58
Re: xiaozheng6666 vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:43
Re: xiaozheng6666 vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:28
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen kakakaoo 6246 21. marts 2018 kl. 06:42
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:44
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:29
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen yaoxuemei 4784 28. marts 2018 kl. 07:42
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:46
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:31
wanglili kakakaoo 4497 09. april 2018 kl. 03:05
Re: wanglili vosh 27 01. maj 2020 kl. 03:47
Re: wanglili vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:32
chenyingying kakakaoo 6043 12. april 2018 kl. 03:14
Re: chenyingying vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:48
Re: chenyingying vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:34
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen yueqin 5534 20. april 2018 kl. 02:49
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 31 01. maj 2020 kl. 03:50
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 16 18. juni 2020 kl. 21:35
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen wq123 5942 23. maj 2018 kl. 02:39
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 27 01. maj 2020 kl. 03:53
chanyuan chanyuan 6052 04. juni 2018 kl. 14:58
Re: chanyuan vosh 27 01. maj 2020 kl. 03:54
Re: chanyuan vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:40
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen yueqin 6715 06. juni 2018 kl. 07:48
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:56
20187.2chenjinyan kakakaoo 6927 02. juli 2018 kl. 07:47
Re: 20187.2chenjinyan vosh 28 01. maj 2020 kl. 03:57
Re: 20187.2chenjinyan vosh 16 18. juni 2020 kl. 21:43
chenqiuying yueqin 1756 12. juli 2018 kl. 11:42
Re: chenqiuying vosh 29 01. maj 2020 kl. 03:59
Re: chenqiuying vosh 16 18. juni 2020 kl. 21:45
20187.30chenjinyan kakakaoo 5397 30. juli 2018 kl. 02:44
Re: 20187.30chenjinyan vosh 27 01. maj 2020 kl. 04:00
Re: 20187.30chenjinyan vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:47
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen yaoxuemei 4986 02. august 2018 kl. 01:55
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 27 01. maj 2020 kl. 04:02
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:48
yanmaneee yanmaneee 411 28. marts 2019 kl. 11:41
Re: yanmaneee vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:03
Re: yanmaneee vosh 15 18. juni 2020 kl. 21:50
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:17
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 27 01. maj 2020 kl. 04:13
Re: Danske justitsmord - Pedal-Ove sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:09
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen Lone 623 22. maj 2012 kl. 16:37
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen Annelise 761 22. maj 2012 kl. 16:57
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen jennis 629 23. maj 2012 kl. 15:08
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:21
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 29 01. maj 2020 kl. 04:16
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 16 18. juni 2020 kl. 22:05
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen jennis 653 23. maj 2012 kl. 15:06
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen Annelise 772 23. maj 2012 kl. 18:39
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 27 01. maj 2020 kl. 04:22
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 30 01. maj 2020 kl. 04:20
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 15 18. juni 2020 kl. 22:10
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:14
Re: Danske justitsmord - Chesnut-sagen vosh 15 18. juni 2020 kl. 22:03
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 29 01. maj 2020 kl. 04:06
Re: Danske justitsmord - i svensk belysning vosh 13 18. juni 2020 kl. 21:53
Re: USA: 2000 uskyldigt dømte i 23 år vosh 28 01. maj 2020 kl. 04:04
Re: USA: 2000 uskyldigt dømte i 23 år vosh 14 18. juni 2020 kl. 21:52Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
NYM3E
Indlæg: