Re: Jens Arne Ørskov
16. oktober 2012 kl. 08:38
Albert skrev:
-------------------------------------------------------
> Lone skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > bernhard skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Lone skrev:
> > >
> >
> --------------------------------------------------
>
> >
> > > -----
> > > >
> [ekstrabladet.dk]
> > > >
> > > > "Jens Arne Ørskov omkom, mens han var i
> > > politiets
> > > > varetægt i sommeren 2002. Han døde efter
> at
> > > > være blevet anholdt under transport til
> > > arresten
> > > > i Aalborg."
> > > >
> > > >
> > > > "I dokumentarudsendelsen 'Under Anklage',
> der
> > > er
> > > > den første i serien 'Magtens Billeder',
> > > påpeger
> > > > flere læger, at der er væsentlige
> > > > unøjagtigheder i statsadvokatens
> > konklusioner.
> > > >
> > > > En af lægerne er Hanns Reich, der er
> > overlæge
> > > > på Hvidovre Hospital. Han er
> > hjertespecialist
> > > og
> > > > har set Jens Arne Ørskovs
> > > obduktionserklæring:
> > > >
> > > > - Han er mørkeblå i hoved, på hals og
> > > overkrop.
> > > > Der er punktformede blødninger i øjnene.
> > Det
> > > > peger på, at han er død af iltmangel.
> > > >
> > > > Den konklusion afviger dramatisk fra
> > > statsadvokat
> > > > Elsemette Cassøes undersøgelse af sagen.
> > > >
> > > > Hun skriver i sin undersøgelse, at det er
> > > > sandsynligt, at Jens Arne Ørskov døde af
> > > > hyperexitation.
> > > >
> > > > Det er en dødbringende tilstand, man kan
> > komme
> > > i
> > > > under en kombination af fysisk anstrengelse
> > og
> > > > stoffer som f.eks. amfetamin eller kokain.
> > Men
> > > > Jens Arne Ørskov var ikke påvirket af
> > > stoffer,
> > > > og hyperexitation giver ikke de symptomer,
> > der
> > > er
> > > > fundet på Jens Arnes lig."
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > O.K. at kalde anholdt "stort fedt læs"
> > > >
> [ekstrabladet.dk]
> > > >
> > > > "I politiets interne radio er der ingen
> > > grænser
> > > > for, hvad man må kalde folk.
> > > >
> > > > Betjenten, der kaldte Jens Arne Ørskov fra
> > > > Løgstør for et 'stort fedt læs', slipper
> > for
> > > > mere straf end det allerede har været at
> få
> > > sin
> > > > snak med en kollega blæst ud i
> > offentligheden,
> > > > efter at den 21-årige mand døde i
> > forbindelse
> > > > med anholdelsen."
> > > >
> > > > "Det var Jens Arne Ørskovs mor, der blev
> så
> > > > fortørnet over udtalelsen, at hun klagede
> > til
> > > > statsadvokaten. Her blev det afgjort, at
> > sagen
> > > nu
> > > > er forældet, men at det heller ikke ville
> > have
> > > > fået konsekvenser for betjenten, hvis
> > > > klagefristen ikke var overskredet."
> > > >
> > > den er jo såre enkel den der.
> > >
> > > legaliser alle mordere. ansæt dem i
> politiet.
> > de
> > > vil endda færdig træne dem så de kan
> slippe
> > > godt fra selv de groveste mord.
> > >
> > > nyt forslag til samfundstjeneste.
> > >
> > > slå en uskyldig ihjel for politiet. bliv
> ansat
> > > på deltid i det danske politi, og myrd så
> > løs
> > > på deres bestilling, det helt lovligt, bare
> > det
> > > er mord bestilt af politiet.
> > >
> > > skulle det nu så blive stemt ned ved en
> folke
> > > afstemning. kan vi vel så spørge os selv
> > dette
> > > lille dumme spørgsmål.
> > >
> > > hvis private ikke må slå ihjel. hvad giver
> > så
> > > politiet retten til at myrde folk de endda
> har
> > i
> > > håndjern bag en bil. hvad er det jeg som
> > borger
> > > ikke kan forstå. for som jeg ser det er
> enhver
> > > form for drab ulovligt. og ganske
> unødvendig.
> > >
> > > altså lige på nær i politiet. eller hyr
> >
> Lone skrev:
> Ufatteligt, at det kan være straffrit ikke at yde
> den fornødne førstehjælp. Betjentene forøgte
> ikke at genoplive Jens Arne Ørskov. Hænger det
> mon sammen med at betjentene betragtede Jens Arne
> Ørskov som "et stor fedt læs" !!!!!
>
> Højesterets dom af 9. juni 2011:
>
>
>
>
> "
> To dommere var enige med Jonna Ørskov, men tre
> dommere holdt med politiet. Foto: TV 2
> Nordjyllands Politi blev i dag i Højesteret
> frikendt for at være skyld i den 21-årige Jens
> Arne Ørskovs død i Løgstør. Den unge mand
> døde i 2002, da han var i politiets varetægt, og
> mode­ren har siden forsøgt at overbevise
> retssystemet om, at betjentene ikke ydede den
> nødvendige førstehjælp. Tre dommere stemte for
> at frikendte politiet, mens to dommere mente, at
> politiet ikke havde ydet tilfredsstillende
> hjælp."
>
> " De forsøgte slet ikke at genoplive den unge
> mand. I stedet tilkaldte de en ambulance, der kom
> til stedet efter ti minutter. Her blev Jens Arne
> Ørskov forsøgt genoplivet uden held."
>

Albert skrev:
> Ja hvor har vi dog nogle sørgelige tilstande i
> dukselandet.
> Igen, igen må jeg henvise til Professor i
> Retsvidenskab, Ole Krarups bog Retten, Magten og
> moralen”: der fuldstændigt klokkeklart
> fortæller om hvad der sker i systemet:
>
> Citat fra bogen:
> "Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden
> forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende
> de er, des stærkere virker lukkemekanismerne.
> Gang på gang oplever man at politifolk,
> anklagere, dommere og nævninge lukker øjnene for
> selv åbenbare modsigelser.
>
> Retssystemet fungerer i skyggen af en
> ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser.
> Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige.
> Enhver dom er i sig selv en bekræftelse af
> sandheden."
> Citat slut:
>
> Idag så jeg i nyhederne, at der er kommet en ny
> troværdighedsliste fra Epinion: Se herOle Krarup har udtrykt det så præcist, det der sker når systemet begår fejl.

At systemet har lukket sig om sine fejl, ses tydeligt i sagen om bl.a. Jens Arne Ørskov.

"Retssystemet fungerer i skyggen af en
> ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser.
> Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige.
> Enhver dom er i sig selv en bekræftelse af
> sandheden.""


Læs her hvad Danmarks Domstole skriver om Danmarks Domstole:


Om Danmarks Domstole

Domstolenes roller og opgaver

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed.
Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.
Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. Det er også domstolene, som afgør fogedsager, skiftesager og tinglysning.
Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.
Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.


Vision

Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid – afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os fortjent til befolkningens tillid og respekt.


Værdier

Ansvarlighed
  
Domstolene skal træffe rigtige, velbegrundede og forståelige afgørelser i rette tid. Vi skal derfor have de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer til at løse opgaverne med højst mulig kvalitet og effektivitet.
 
Alle ved domstolene har et fælles ansvar både for den enkelte rets resultater og for helheden. Derfor deler vi viden, og vi udvikler og udbreder bedste praksis. 
 

Respektfuld behandling
  
Vi behandler alle ordentligt og med respekt.  Vi viser forståelse for den enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for forskellighed. Vi udtrykker os forståeligt både i skrift og tale.
 
Troværdighed
 
Ved domstolene arbejder vi efter loven og er troværdige. Vi lader os ikke påvirke af uvedkommende hensyn. Vi er upartiske og neutrale, og vi er bevidste om, at vi til hver en tid også skal fremstå sådan. 
 

Åbenhed og lydhørhed
 
Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder med hinanden og med vores brugere med respekt for de rammer, der gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene som organisation og arbejdsplads udvikler sig tidssvarende.
 
Danmarks Domstole lever ikke op til hvad de skriver om dem selv:

Ser ud til at Danmarks Domstole er med til at opretholde ufejlbarlighedsmyten.

Et par kommentarer:

En dommerfuldmægtig ved en af landets byretter begik overgreb på en sagsøgts rettigheder.
Dommerfuldmægtigen tilsidesatte retsplejelovens bestemmelser.
Hvad skete der da sagsøgtes advokat gjorde opmærksom på de pågældende fejl og lovbrud?
Jo, så trådte byrettens administrerende dommer til, og tilføjede flere fejl og lovbrud.
Ovenstående er en meget forenklet beskrivelse af den pågældende sag

"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden
> forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende
> de er, des stærkere virker lukkemekanismerne."


De fejl der skete i den pågældende civilretssag, de fik lov til at fortsætte, og flere fejl blev tilføjet. Ingen dommer ved denne byret ville rette de oprindelige fejl.

Den pågældende sag har fået et besynderligt, og groft uretfærdigt efterspil, som udelukkende har kunnet finde sted på grund af de fejl der ikke blev rettet fra starten af.

P. S.: Den her omtalte dommerfuldmægtig er i 2012 blevet udnævnt til dommer i Vestre Landsret !!!!

Emne Forfatter Set Skrevet
Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Lone 745 13. oktober 2012 kl. 11:12
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Albert 459 13. oktober 2012 kl. 12:13
Jens Arne Ørskov Lone 537 13. oktober 2012 kl. 18:32
Re: Jens Arne Ørskov Albert 563 13. oktober 2012 kl. 18:44
Re: Jens Arne Ørskov Lone 614 13. oktober 2012 kl. 19:05
Re: Jens Arne Ørskov Monday12 3065 29. november 2017 kl. 05:58
xiaozheng6666 xiaozheng6666 273 17. januar 2018 kl. 08:01
20187.2chenjinyan kakakaoo 3775 02. juli 2018 kl. 07:35
Re: vans uk womens outlet kakakaoo 3348 17. juli 2018 kl. 09:54
20187.30chenjinyan kakakaoo 2658 30. juli 2018 kl. 02:20
zzzzz zzzzz 1582 05. august 2018 kl. 03:28
xu yueqin 929 17. august 2018 kl. 15:16
xiaoke kakakaoo 81 24. august 2018 kl. 02:40
Re: xiaozheng6666 kakakaoo 81 25. september 2018 kl. 10:21
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 82 09. oktober 2018 kl. 08:32
chenqiuying20181027 kakakaoo 62 26. oktober 2018 kl. 12:09
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 66 06. november 2018 kl. 06:35
chenlina chanyuan 63 12. november 2018 kl. 01:46
chenlina chanyuan 64 12. november 2018 kl. 01:51
Re: Jens Arne Ørskov yaoxuemei 3194 28. marts 2018 kl. 07:42
chanyuan chanyuan 4297 04. juni 2018 kl. 14:52
Re: Jens Arne Ørskov yueqin 4135 06. juni 2018 kl. 07:44
Re: Jens Arne Ørskov yaoxuemei 2919 02. august 2018 kl. 01:48
20180910shenyuhang chanyuan 75 10. september 2018 kl. 08:14
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 63 06. november 2018 kl. 06:47
chenlina chanyuan 68 12. november 2018 kl. 01:55
Re: Jens Arne Ørskov bernhard 496 15. oktober 2012 kl. 18:47
"Klagesystemet uegnet til at drage politifolk til ansvar" Lone 502 13. oktober 2012 kl. 18:49
Re: "Klagesystemet uegnet til at drage politifolk til ansvar" bernhard 483 15. oktober 2012 kl. 19:00
Re: Jens Arne Ørskov bernhard 494 15. oktober 2012 kl. 18:44
Re: Jens Arne Ørskov Lone 1261 16. oktober 2012 kl. 01:00
Re: Jens Arne Ørskov Albert 568 16. oktober 2012 kl. 07:46
Re: Jens Arne Ørskov Lone 799 16. oktober 2012 kl. 08:38
Re: Jens Arne Ørskov bernhard 440 17. oktober 2012 kl. 19:46
Re: Jens Arne Ørskov bernhard 415 17. oktober 2012 kl. 19:41
Re: Jens Arne Ørskov Annelise 469 12. april 2013 kl. 10:27
Re: Jens Arne Ørskov yueqin 3759 20. april 2018 kl. 02:53
chenlina yaoxuemei 3783 16. maj 2018 kl. 08:08
Re: shenyuhang xiaozheng6666 3184 18. maj 2018 kl. 10:32
Re: Jens Arne Ørskov wq123 2841 23. maj 2018 kl. 02:36
chanyuan chanyuan 4004 04. juni 2018 kl. 14:47
Re: Jens Arne Ørskov yueqin 4765 06. juni 2018 kl. 07:52
20187.2chenjinyan kakakaoo 4960 02. juli 2018 kl. 07:47
20187.30chenjinyan kakakaoo 2817 30. juli 2018 kl. 02:43
20180824xiaoke kakakaoo 81 24. august 2018 kl. 02:39
20180910shenyuhang chanyuan 74 10. september 2018 kl. 08:13
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 58 06. november 2018 kl. 06:45
chenlina chanyuan 67 12. november 2018 kl. 01:55
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Ole Mortensen 521 11. april 2013 kl. 13:30
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Albert 477 11. april 2013 kl. 17:24
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død bernhard 464 20. april 2013 kl. 06:14
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Annelise 401 12. april 2013 kl. 10:35
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død bernhard 472 20. april 2013 kl. 05:27
chenlina chanyuan 65 12. november 2018 kl. 01:54
Re: Retslægerådet: Benlås kan være årsagen til Sahins død Annelise 476 12. april 2013 kl. 10:24Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
uvpMJ
Indlæg: