Er Retten i Roskilde tillid værdig?
20. december 2012 kl. 10:15
Er Retten i Roskilde tillid værdig?

Læs i nedenstående hvordan det gik, da en borger bad Retten i Roskilde om udlevering af kopi af stævningen i en sag, som han var part i. Han havde nemlig aldrig modtaget den pågældende stævning, og var derfor ikke bekendt med at han var sagsøgt, og efterfølgende var blevet dømt som udeblevet i den pågældende sag (der er fra 2004):


Den 5. november 2011 beder han Retten i Roskilde om en kopi af den pågældende stævning.
Læs her hvad Retten i Roskilde svarede på hans anmodning om en kopi af stævningen:


"Fra: ´Retten i Roskilde´
roskilde@domstol.dk
Dato: 10. nov. 2011 11.12

Til: xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx@gmail.com

Til xxxxx xxxx
Vi har anmodet om at låne arkivalierne i sagen hos Landsarkivet. Så snart sagen er modtaget derfra hører du fra os igen.

Med venlig hilsen

Annie Torgersen
Kontorfuldmægtig
Retten i Roskilde"


Når Retten i Roskilde henviser til, at retten skal låne arkivalierne i sagen hos Landsarkivet, kan det kun betyde, at Retten i Roskilde tilsidesætter Retsplejelovens § 39, der lyder således:
"§ 39. I borgerlige sager forbliver stævningerne og parternes øvrige processkrifter i rettens arkiv."

Den 1. december 2011 skrev borgeren påny til Retten i Roskilde:


Fra: xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx@gmail.com
Dato: 1. dec. 2011 15.24
Til: ´Retten i Roskilde´
roskilde@domstol.dk

Til Retten i Roskilde
Att.: Annie Torgensen

Med henvisning til samtale mellem Dem og xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tidligere idag, vil jeg hermed bede retten om at fremsende de pågældende dokumenter (brevet og kopi af stævningen med eventuelle bilag) til mig.

Med venlig hilsen

xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxxxx


Læs her hvad Retten i Roskilde svarede på borgerens henvendelse af 1. december 2011:

"Fra: ´Retten i Roskilde´
roskilde@domstol.dk
Dato: 6. dec. 2011 14.48
Til: xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx@gmail.com

Til xxxxx xxxx

Tak for din mail.

Jeg må meddele dig, at de dokumenter du anmoder om kopi af er rettens interne arbejdspapirer, der ikke udleveres.

Med venlig hilsen

Annie Torgersen


Når Retten i Roskilde nægter at udlevere en kopi af stævningen i en borgerlig sag, tilsidesætter Retten i Roskilde Retsplejelovens § 255a, der lyder således:

§ 255 a. En part kan forlange at få udleveret kopi af dokumenter, der vedrører sagen, herunder indførsler i retsbøgerne, medmindre andet er bestemt.


Rettens behandling af borgerens anmodning om kopi af stævningen skaber ikke tillid til domstolene. Tværtimod!

Hvorfor opfylder Retten i Roskilde ikke Retsplejelovens bestemmelser om en parts ret til udlevering af kopi af et dokument der vedrører sagen?

Hvorfor henviser Retten i Roskilde til, at stævningen (i en sag fra 2004) befinder sig i Landsarkivet?
Der skal sagens dokumenter selvfølgelig ikke opbevares. I henhold til Retsplejelovens § 39, skal stævninger og øvrige processkrifter i borgerlige sager forblive i Rettens arkiv.

Der er grund til at rejse disse spørgsmål:
Eksisterer den pågældende stævning overhovedet?

Har den byret der har afsagt udeblivelsesdommen haft det rigtige retslige grundlag for at afsige den pågældende udeblivelsesdom?

Forsøger Retten i Roskilde at sløre, at der er begået fejl i sagen, og ligeledes tilsidesættelse af Retsplejeloven?

Ole Krarup skriver i borgen Retten, Magten og Moralen:
"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne."

"De fejl der oprindelig måske var hændelige - om end ikke helt tilfældige - får,
efterhånden som processen skrider frem, samme fatale betydning som et skævt kort i bunden af et korthus. Alt bliver skævere og skævere, konsekvenserne bliver mere og mere uoverskuelige, flere og flere beviser skal forvanskes og manipuleres for at resultaterne kan passe."
Emne Forfatter Set Skrevet
Er Retten i Roskilde tillid værdig? Lone 1083 20. december 2012 kl. 10:15
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? Albert 421 20. december 2012 kl. 10:58
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? bernhard 487 20. december 2012 kl. 13:44
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? bernhard 490 20. december 2012 kl. 13:35
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? Annelise 470 20. december 2012 kl. 15:04
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? kakakaoo 2797 21. marts 2018 kl. 07:12
Re: Er Retten i Roskilde tillid værdig? wq123 3444 23. maj 2018 kl. 02:40
20180824xiaoke kakakaoo 230 24. august 2018 kl. 03:53
20180910shenyuhang chanyuan 233 10. september 2018 kl. 08:14Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
jCFWP
Indlæg: