Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus”
15. februar 2012 kl. 06:18
Anbragte børn skrev:
-------------------------------------------------------
> Den 8. februar 2012
> SocialpædagogernesSLCSFA, MEG/lh
> LandsforbundSag: 2011-SLCSFA-01598 Dokument:
> 1177237
> [www.sl.dk]
>
> ”Kæft, trit og flere knus”
>
> Etisk Udvalg under Socialpædagogernes
> Hovedbestyrelse har drøftet de første afsnit af
> denudsendelsesrække, som DR1 bringer om
> døgninstitutionen Schuberts Minde. På baggrund
> afdrøftelsen bringer Etisk Udvalg følgende
> udtalelse:Etisk Udvalg har betænkeligheder i
> forhold til Schuberts Mindes pædagogiske metode,
> tilgangtil de unge og det etiske grundlag, som
> dette fremstår i DR1-programmet ”Kæft, trit og
> flereknus”. Etisk Udvalg har endvidere stor
> bekymring vedrørende den måde, reglerne
> ommagtanvendelse tolkes på stedet – samt den
> oplyste godkendelse fra Ringkøbing Kommune
> aflovligheden af de konkrete magtanvendelser.
> Det er Etisk Udvalgs opfattelse, at den viste
> praksis på Schuberts Minde ikke lever op til
> intentioner og regler i FN’s Børnekonvention og
> at grundlæggende principper i
> magtanvendelsesbekendtgørelsen tilsidesættes.
> Herudover finder Etisk Udvalg, at Schuberts Mindes
> samarbejde med DR og DR’s optagelser og
> beskæring af scenerne i dokumentaren ”Kæft,
> trit og flere knus” ikke er etisk forsvarlig og
> ikke tilgodeser børnenes tarv og interesser.
> Børn og unge på Schuberts Minde mødes
> tilsyneladende af den grundlæggende betragtning,
> at de skal brydes ned, at de skal fratages og selv
> fralægge sig deres egen identitet. De skal
> nulstilles, som det formuleres i dokumentaren.
> Etisk Udvalg mener, at et sådan syn på børn
> strider mod børnekonventionens bestemmelser om
> beskyttelse af børn og unge, herunder respekt og
> beskyttelse af deres identitet og kultur.
> Ikke mindst strider det mod det grundlæggende
> princip om, at barnet fødes til et værd og en
> værdighed, som kræver særlig beskyttelse.
> Fratagelsen af identiteten sker systematisk ved,
> at børn og unge på Schuberts Minde har en lang
> række regler eksempelvis om beklædning, adfærd,
> holdninger, meninger og aktiviteter. Den høje
> grad af ydrestyring, som udvises på Schuberts
> Minde er defineret og bestemt af leder og
> personale på institutionen.
> Børnenes medbestemmelse og indflydelse på
> reglerne er tilsyneladende ikke til stede, hverken
> når det drejer sig om fastlæggelsen af reglerne
> som sådan, eller i den måde reglerne praktiseres
> på over for det enkelte barn. Den pædagogiske
> tilgang, man via DR1 præsenteres for på
> Schuberts Minde, synes at tilsidesætte en hel
> række grundlæggende konventionelle rettigheder,
> som børn og unge har. Retten til at blive hørt,
> retten til at udtrykke sine synspunkter, retten
> til medbestemmelse,retten til privatliv og retten
> til fri og lige deltagelse er alle rettigheder,
> der tilsyneladendefratages børnene. Dette sker,
> når de ikke har medbestemmelse i deres hverdag,
> når deres kontakt og aktiviteter til omverdenen
> udelukkende defineres af de voksne, når de ikke
> kan vælge deres egne aktiviteter og når de er
> afskåret fra indflydelse på, hvilke personer der
> støtter dem i hverdagen og hvordan.
> Etisk Udvalg ser tillige meget kritisk på den
> tolkning af magtanvendelsesreglerne, som Schuberts
> Minde og Ringkøbing Kommune foretager, hvis
> præsentationen i DR1 er korrekt.
> Udvalget ser kritisk på den praksis, der er for
> hyppigheden af fastholdelse. Institutionen selv
> beskriver i DR-dokumentaren, at magtanvendelse
> formodentlig bruges oftere og tidligere end på
> lignende behandlingssteder. Der har været 20
> magtanvendelser på ½ år vedrørende 10 børn
> – alle lovlige ifølge Ringkøbing Kommune,
> beskrives det i DR-dokumentaren. Bestemmelserne og
> intentionerne i bekendtgørelse og vejledning om
> magtanvendelse er, at magtanvendelse aldrig må
> erstatte omsorg og støtte og så vidt muligt skal
> undgås. Bestemmelserne om magtanvendelse bygger
> på mindste indgrebsprincippet, det vil sige at
> den mindst indgribende løsning altid skal have
> førsteprioritet og være afprøvet. Indgrebet må
> kun ske undtagelsesvist og skal begrænses til det
> absolut nødvendige. Tillige eksisterer der et
> proportionalitetsprincip, hvilket betyder, at der
> skal være proportionalitet mellem indgreb
> ogformål. De fastholdelser og optakten hertil,
> som vises i DR-dokumentaren fra Schuberts Minde,
> lever efter Etisk Udvalgs opfattelse ikke op til
> de regler og intentioner, der er for
> magtanvendelse, hverken når det gælder mindste
> indgriben og proportionalitet.
> Tværtimod fremstår det, som om Schuberts Minde
> bevidst vælger at bruge magt i arbejdet med
> børnene, som en pædagogisk metode – frem for
> gennem omsorg og socialpædagogisk bistand, at
> netop undgå at bruge magt.
>
> Ganske som opskriften fra MK-Ultra kan vi tilføje
> herfra Anbragte børn.
> [www.facebook.com]
> 93419372
>
> Børneværnets adfærdsregulerende arbejde på
> institutioner.
>
> af Anbragte børn den 28. maj 2011 kl. 00:17 ·
> Hvordan pædagogikken bruges i børneindustrien
> til at opdrage normale "utilpassede" børn til
> "Stepford" børn. Her er et eksempel på hvordan i
> en moderne institution
>
> Fase 1.
> Nægt al kontakt med omverdenen. Nægt samspil
> mellem "Studerende". Nægt basale behov som straf
> (mad, søvn, tøj, varme, vand osv.). Skab
> forvirring og brug fysisk og mental udmattelse som
> et redskab til at nedbryde "gammel adfærd". Dette
> medfører en fuldstændig mental opdeling i
> barnet. (Tvungen forræderi mod sig selv.)
>
> Fase 2.
> Når et barn bliver "medgørlige" begynder man at
> give små "Belønninger" for lydighed og risikoen
> for at returnere til tidligere fase bliver holdt
> ud som den værste straf, man kan modtage.
> Børn overtales til at finde på historier (falske
> tilståelser) om sig selv og andre for at blive
> belønnet for deres "Ærlighed". (Tvungen
> forræderi.)
>
> Fase 3.
> Barnet har ikke mere mening om sig selv baseret
> på egne selvbilled eller afspejling af hans /
> hendes jævnaldrende. Barnet har helt mister og
> tager afstand mellem sit "gamle liv / gamle
> adfærd" og "nye liv / nye adfærd".
> (Komplet mental / emotionel sammenbrud og bevidst
> skabelse af disassociative lidelse.)
>
> Fase 4.
> Barnet er helt underdanig og hjernevasket. Barnet
> hader alt, hvad de engang var, eller kendte.
> Barnet føler sig tryg i det pågældende miljø,
> og kreditter programmet med hans / hendes succes.
> Barnet får "Ansvar" for at "lede" andre børn.
> (Baenet er nu hjernevaskede og aktivt medvirken
> dets bortførere i hjernevask af andre.)
>
> Disse metoder er destruktive og krænker alle
> menneskeretigheder, også de negative. Og, ifølge
> psykiater Dr. Peter Breggin er tusinder og måske
> endda millioner af teenagere under denne
> "behandling" mod deres vilje..- det er ikke kun
> uetisk, forkert og et overgreb, men også med til
> at ydmyge og fremmedgøre dem. Vores børn
> fortjener bedre.
>
> Denne model til at nedbryde børnene er udarbejdet
> under kyndig vejledning i det såkaldte MK-ultra
> program og er en af flere forsøg der indebærer
> medikation af hjernemedicin som vi kender fra
> Godhavnsdrengene men også de knap så kendte
> programmer Paper Clip Dolls samt Project Monarch
> m.fl.
>
> [www.heal-online.org]

"Tværtimod fremstår det, som om Schuberts Minde bevidst vælger at bruge magt i arbejdet med børnene, som en pædagogisk metode – frem for gennem omsorg og socialpædagogisk bistand, at netop undgå at bruge magt."

Jeg kunne ikke udholde at se udsendelsen til ende. Det var rystende at se hvordan de ansatte behandlede børn og unge på Schuberts Minde. At se hvordan de ansatte anvendte magt over for en ung pige var så ubehageligt og chokerende. Det er efter min mening en nedbrydning af denne unge. Jeg blev også chokeret over at se hvordan man hårdt og kontant stoppede enhver af de unges forsøg på at argumenterer imod de ansattes metoder (forbud og straf). Hvorfor må de unge på Schuberts Minde ikke fremkomme med argumentationer! Det er da et naturligt led i ethvert barn og ungt menneskes udvikling.
Metoderne på Schuberts Minde ligner de metoder der anvendes i militæret! Skræmmende, og samtidig smertefuldt at se beviserne på hvordan man mishandler børn og unge, der ellers har behov for en ekstra omsorg og forståelse.
Emne Forfatter Set Skrevet
Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Anbragte børn 3386 11. februar 2012 kl. 21:12
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Hans Birgir 1161 11. februar 2012 kl. 21:41
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Else Sommer 1010 13. februar 2012 kl. 08:53
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Hans Birgir 1074 13. februar 2012 kl. 12:00
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:11
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Anbragte børn 1137 14. februar 2012 kl. 23:08
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Else Sommer 1029 15. februar 2012 kl. 08:35
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 15:17
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 15:12
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:09
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 15 14. maj 2020 kl. 15:07
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Lone 1364 15. februar 2012 kl. 06:18
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Annelise 1254 15. februar 2012 kl. 07:55
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Hans Birgir 1048 15. februar 2012 kl. 20:58
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Anbragte børn 1023 16. februar 2012 kl. 22:31
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Annelise 985 17. februar 2012 kl. 08:29
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Else Sommer 1038 17. februar 2012 kl. 10:35
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 15:23
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 15:22
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Lone 1062 17. februar 2012 kl. 11:00
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Hans Birgir 1141 18. februar 2012 kl. 16:51
chanyuan chanyuan 6541 04. juni 2018 kl. 14:55
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 420 06. november 2018 kl. 06:38
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:52
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:09
chenlina chanyuan 384 12. november 2018 kl. 01:48
Re: chenlina vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:58
Re: chenlina vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:12
Re: chanyuan vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:27
Re: chanyuan vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:45
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” yueqin 5132 06. juni 2018 kl. 07:49
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:30
20187.2chenjinyan kakakaoo 6000 02. juli 2018 kl. 07:10
Re: 20187.2chenjinyan vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:31
Re: 20187.2chenjinyan vosh 0 03. juli 2020 kl. 09:50
chenqiuying yueqin 3840 12. juli 2018 kl. 11:33
Re: chenqiuying vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:34
Re: chenqiuying vosh 0 03. juli 2020 kl. 09:53
20187.30chenjinyan kakakaoo 3986 30. juli 2018 kl. 02:35
Re: 20187.30chenjinyan vosh 17 14. maj 2020 kl. 14:37
Re: 20187.30chenjinyan vosh 0 03. juli 2020 kl. 09:56
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 15:26
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:25
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” kakakaoo 5048 21. marts 2018 kl. 07:00
20187.30chenjinyan kakakaoo 2934 30. juli 2018 kl. 02:50
Re: 20187.30chenjinyan vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:39
Re: 20187.30chenjinyan vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:57
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” yaoxuemei 2895 02. august 2018 kl. 01:48
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:41
20180824xiaoke kakakaoo 365 24. august 2018 kl. 02:36
Re: 20180824xiaoke vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:44
Re: 20180824xiaoke vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:01
20180910shenyuhang chanyuan 237 10. september 2018 kl. 08:09
Re: 20180910shenyuhang vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:46
Re: 20180910shenyuhang vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:03
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 335 06. november 2018 kl. 06:44
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:54
Re: 2018.11.6chenlixiang vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:10
chenlina chanyuan 390 12. november 2018 kl. 01:48
Re: chenlina vosh 12 14. maj 2020 kl. 15:00
Re: chenlina vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:13
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:19
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:36
chenlina yaoxuemei 5268 16. maj 2018 kl. 08:09
Re: chenlina vosh 15 14. maj 2020 kl. 14:20
Re: chenlina vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:38
Re: shenyuhang xiaozheng6666 4206 18. maj 2018 kl. 10:34
Re: shenyuhang vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:21
Re: shenyuhang vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:39
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” wq123 5636 23. maj 2018 kl. 02:40
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” asd 72 04. november 2019 kl. 03:50
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 15:03
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:24
chanyuan chanyuan 6799 04. juni 2018 kl. 14:54
Re: chanyuan vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:26
Re: chanyuan vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:44
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” yueqin 5270 06. juni 2018 kl. 07:44
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:29
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:47
20187.2chenjinyan kakakaoo 5330 02. juli 2018 kl. 07:13
Re: 20187.2chenjinyan vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:33
Re: 20187.2chenjinyan vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:51
20187.30chenjinyan kakakaoo 2995 30. juli 2018 kl. 02:24
Re: 20187.30chenjinyan vosh 14 14. maj 2020 kl. 14:36
Re: 20187.30chenjinyan vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:54
20189.26chenjinyan chanyuan 384 26. september 2018 kl. 02:31
Re: 20189.26chenjinyan vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:51
Re: 20189.26chenjinyan vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:07
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 15:20
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:19
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 15:16
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:14
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” Monday12 5351 29. november 2017 kl. 06:00
zzzzz zzzzz 4438 05. august 2018 kl. 03:27
Re: zzzzz vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:42
Re: zzzzz vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:00
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” kakakaoo 357 26. september 2018 kl. 02:20
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 15 14. maj 2020 kl. 14:49
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 12 14. maj 2020 kl. 14:17
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:34
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” wq123 4803 23. maj 2018 kl. 02:22
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 13 14. maj 2020 kl. 14:23
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 1 03. juli 2020 kl. 09:41
20180910shenyuhang chanyuan 286 10. september 2018 kl. 08:18
Re: 20180910shenyuhang vosh 11 14. maj 2020 kl. 14:47
Re: 20180910shenyuhang vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:04
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” kakakaoo 251 19. april 2019 kl. 14:34
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 14 14. maj 2020 kl. 15:02
Re: Etisk råd om : ”Kæft, trit og flere knus” vosh 1 03. juli 2020 kl. 10:14Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
MdFj4
Indlæg: