Denne hjemmeside blev startet af forfatteren Erik Haaest 14.03.05. Efter forfatterens død 23.01.12 kan redaktionen kontaktes på gorm@hansen.dk
 

Lagt på nettet 18.06.12 kl. 14:54:

Erik Haaest sidste ønske var at blive gravsat i familiegravstedet "blandt fædrenes høje" i Kjølstrup, som han her besøger i julen 2009 sammen med sin samlever. Men dette ønske blev ikke fulgt.

Erik Haaest lagde selv ovenstående foto på nettet med sin beretning om, hvorfor han ønskede at blive gravsat her.

Advokat Klaus Ewald har i sine sædvanlige skarpe vendinger meddelt redaktionen, at det efter hans opfattelse er en "krænkelse af Persondataloven" at bringe dette foto og denne oplysning. Men den regel findes kun i den særprægede advokats egen frodige fantasi. Lagt på nettet 04.03 kl. 23:59:
Revideret 18.06.12 kl. 14:54:

Der kom ikke nogen retningslinier fra boets advokat
Søndag - den 26. februar 2012 - indgik redaktionen af denne hjemmeside en klar aftale med advokat Klaus Ewald, der behandlede Eriks Haaests dødsbo. Ifølge aftalen, skulle han senest 8 dage senere fremsende instrukser vedr. indhold, opbygning og design af denne hjemmeside. Forinden havde advokaten poå 16 dage fremsendt 45 e-mails men retningslinier, som vi alle har forsøgt at efterleve.

Der kom imidlertid aldrig nogle retningslinier. I stedet har advokat Klaus Ewald sendt en række injurierende smæde-skrivelser om denne sides redaktion til tredjemænd foruden såkaldte inkasso-skrivelser til andre hjemmesideejere, der lovligt benytter fotos, som Erik Haaest uden tilladelse har bragt på denne hjemmeside. 

Det er advokatens opfattelse, at han er berettiget til at kræve vederlag på op til 26.000 kr, fordi han først så Erik Haaets ulovlige kopier og derfor tror, at Erik Haaest har ophavsrettighderne.

I mellemtiden har i
ndexeringen af Erik Haaests omkr. 7.500 internetsider ligget stille. Vi håber at kunne genoptage arbejdet snarest.

1040656
besøg siden 01.10.05
Tjek gamle tællertal HER


Efterskrift
I et af de kildepapirer, jeg har haft til rådighed, spørger en præst i forbindelse med henrettelserne, hvem der egentlig var værst, da Jesus blev korsfæstet.
Var det Jesus, som forbrød sig mod landets love?
Var det Pontius Pilatus, som dømte ham til døden?
Var det soldaterne, som naglede ham tik korset?
Eller var det menneskehoben som råbte ”Korsfæst! Korsfæst!”
Ingen af denne bogs hovedpersoner var nogensinde helgener. Alligevel vover jeg at lave præstens spørgsmål om til nutidssprog.
Hvem er de værste?
De, som forbryder sig mod landets love?
De, som dømmer dem?
De, som løfter riflerne og dræber dem?
Eller hoben, som råber på blod?
Dette må læseren afgøre med sig selv.

Pastor Kaj Ryhede, fængselspræst, senere sognepræst i Sorø, udtalte til mig i 1975: 
- De skulle have været henrettet på Rådhuspladsen i fuldt dagslys.
Så kunne pøbelen se det blod, de skreg og skrålede på.
Det folk, på hvis vegne retsinstanserne hævdede at de dødsdømte og henrettede,
ville så formentlig have fået dårlig samvittighed. Måske havde det betydet, at
Rigsdagen længe før, man havde henrettet 46, ville have krævet henrettelsernes ophør!
Den dag i dag plager det mig at have været med til den slags.

 Mine kilder til denne bog:
Denne bogs oplysninger stammer hovedsagelig fra personlige kilder, da de officielle arkiver dengang kun i begrænset omfang er åbne for folk, der ikke vil underkaste sig cenur
Da en del af mine kildepersoner er døde flere år, før jeg begyndte indsamling af stof til denne bog, finder jeg det rigtigst at opdele dem i to grupper.
Følgende citeres fra skriftlige kilder: Pastor P.Helweg-Larsen, Flemming Helweg-Larsen, overbetjent Charles Hansen, Elsebeth Clemmensen, domsmand fru R.A., sognepræst Kr. Jensen, justitsminister Orla Møller.
Følgende citeres fra personlige samtaler:
* Pastor emeritus Kaj Ryhede,
* anonym pensioneret politimand,
* anonyme embedsmænd til stede ved henrettelsen af Helweg-Larsen,
* Poul Nordahl-Petersen,
* Søren Kam,
* dr. Werner Best,
* den danske krigskorresponden Alf Schneevoigt
* dansk krigskorrespndent,
* kriminalkommissær Kjeld Petersen,
* redaktør C.Aa. Corneliusen,
* Anna Lund Lorenzen,
* Grethe Bartram,
* Kjeld Moesgaard Leth, kendt i efterkrigstiden som 'Den danske købmand i Harzen
* Adam Eigil Bjørn Bentzen,
* Kaj Gustav Feilberg,
* Carl E. Gjerløv,
* anionym fhv. politibøddel,
* anonymen fhv.  fængselsbetjent,
* anonym hyrevognschauffør,
* politiassistent  C. Parbo
* justitsminister Orla Møller.

For retsprotokoller, domsudskrifter og avisartikler, stillet mig til rådighed,  takker jeg de respektive arkiver, samt de enkeltpersoner, som i vid udstrækning har udlånt materiale til mig, herunder i sær den embedsmand, som - med risiko for sin stilling - lod mig affotografere papskiverne. Som trykt kilde havde jeg i 1970'erne kun én bog, Flemming Helweg-Larsens ”Med 60 pesos til Sydamerika” (Carl Allers Bogforlag, 1942).
Tak til bladet ”Ugens Rapport” for hjælp og interesse.
                                                                                                                     Forfatteren

Gå til Kapitelfortegnelsen

Denne side redigeres af Gorm Hansen - gorm@hansen.dk - og administreres med SmartCMS ® 2012


Warning: include(../../judas.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/s/m/ftp_smartcmsdk/user/haaest/vis.php on line 152

Warning: include(../../judas.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/s/m/ftp_smartcmsdk/user/haaest/vis.php on line 152

Warning: include(../../judas.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/s/m/ftp_smartcmsdk/user/haaest/vis.php on line 152

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../judas.php' for inclusion (include_path='/usr/local/phpbin/PEAR/:./') in /home/s/m/ftp_smartcmsdk/user/haaest/vis.php on line 152