Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet 2006 af Redaktionen


Åbent brev til Østre Landsret i Helsingør-sagen / Eliasen-sagen den 6/12-2005
                                                                                                                               
Forfatter: Lisbeth Eliasen (---.dlup.telianet.dk)
Dato:   06-12-05 20:04

Åbent læserbrev

Helsingør den 5/12-2005

Til Østre LandsretVedr. Sagen Helsingør-sagen / Eliasen-sagen den 6/12-2005 i 6 afd. :Justits-MORDENE fortsætter i Østre Landsret.


Tænk sig vi er blevet nægtet indkaldelse af vidner under retssagen den 6/12-2005. JA ikke engang barnet der er over 12 år og som sagen drejer sig om, kan blive hørt i sin egen sag vedr. sit eget liv.

Men lovgivningen siger at børn over 12 år skal høres ( er det fordi de har slået barnet ihjel eller dopet ham konstant med retalin el. ligende, hvor blev retsikkerheden lige af ) ?

Er det bevidst korruption fra Landsrettens side når man nægtes advokatbistand i en sag der i gennem hele sagsforløbet har været repræsenteret af to advokater bl.a. p.g.a. den stor mængde iscenesatte sagsakter ? Der var også 2 adv. i den foregående prøvelse i Den sociale Ankestyrelse den 3/3-2005, her havde sagen to advokater, en til hver part, men nu har Østre Landsret pludselig forbudt at sagen har to advokater, til trods for at den nuværende adv. Trygve S. Nielsen, højsteretsadvokat har redegjort for nødvendigheden for to advokater på sagen. Vedr. hjælpen til vores to ældste ulovligt kidnappede, nu tvangsfjernede børn på nu 12 & 9 år for sådan ca. 1 år siden, uden vi som forældre har hørt noget som helst fra de bortførte børn som er ud af en børneflok på fem i alderen fra ( ½ – 12 år)... som alle er fra en sund fast kernefamilie.

Vi ønsker en retfærdig retssag, - IKKE denne ensidige fremstilling af sagen, iværksat fra en hævngærig, narkoligende type, psykisk syge sagsbehandler som har forfulgt vores familie siden 1997, og hvem vi som familie har forsøgt alt for at få væk fra vores sag uden held.

Sagen er uden reel mulighed for et sagligt forsvar for vores børn uden indkaldelse af vidner.

( Vi har ikke d.d. 5/12-05 modtaget nogle sagsakter fra Landsretten )

Tænk sig at Østre Landsret ikke har ulejliget sig med at besvare vores ene advokats henvendelser her dagen før retssagen den 5/12-05.

Hvorfor er der ikke afsat mere end under 1 dag til en så vigtig retssag ? Hvorfor ser Landsretten stort på menneskeliv. Havde det været en tyveri eller voldssag, så var der masser af tid til sagen. Sikkert det meste af en uge ?

Vi ønsker ingen retssag gennemført, før der er indkaldt vidner som eks.:

Vores bisidder: Tove Videbæk, Kristendemokrat, tidligere formand for folketinget Socialudvalg, MF. som har info om sagen fra (1999 til 2005).

Vores bisidder: Ib Kirkegaard DF., Byrådsmedlem og Socialudvalgsformand pr. den 1/1-2006. info om sagen fra ( 2000 til 2005).

Villy Søvndal, MF. Formand for Socialistisk Folkeparti info om sagen siden 2003 og lige til d.d.

Ingrid Wredstrøm bisidder og skolelærer. tidl. byrådsmedlem (2002 til 2004)

Adv. Charlotte Castenskojld Højsteretsadvokat i sagen (2003 til 2005).

samt mange, mange flere.

Hertil er der flere filmhold fra DR 1 + TV 2 der har haft deres gang i vores hjem siden 2002 til 2005 som også ville gavne belysningen af sagen, derfor skal disse også indkaldes som vidner samt for at fremvise og gennemse de optagelser der er blevet optaget af børnene i deres hjem samt andre steder både offentliggjort i DR-Dokumentar, Dags Dato, TV-aviser, Radioprogrammer samt mange andre ikke offentliggjorte optagelser.

Ingen familier der bliver udsat for en tvangsfjernelse har en reel retssag i Østre Landsret med den opbyggelse og fremgangsmåde der finder sted i dag. Det viser statistikkerne med alt tydelighed i dag.

Ingen familier har vundet i Østre Landsret og fået deres børn hjem !

Østre Landsret er en bananstat værdig i børnesager.

Det skyldes sikkert at staten har en fast kammeradvokat der på samlebånd fremfører alle børnenesager ens og har sin daglige gang i Landsretterne og derfor har et indgående kendskab til dommer og domsmændene. Dette ville normalt få ord som korruption eller inhabilitet frem i folkemunde !

Hvorfor kan disse Justits-MORD fortsætte i Østre Landsret ?.

Landsretten må afsætte en uge til denne sag og lade familien få lov til at indbringe deres forsvar til sagen i form af beviser og vidner samt hver parts far/mor med hver deres egen advokat og sikre at Landsretten har udpeget friske dommere som ikke denne gang sidder og direkte sover som vi var ude for sidste gang, hvilket der er klaget over, men som bare er blev afvist af den selv siddende egenhændige dommer, ja, altså ham der sad og sov, hvilket enhver i retssalen kunne høre.

Med venlig hilsen

Lisbeth Eliasen
http://www.LisbethEliasen.dk

[s]:,-([/s]

Dommers løn ved bi-beskæftigelse :

Tilbage til forsiden klik her eller på logo
TopLogo