Det danske dommerdiktatur
Jeg lovede at skrive om Sorø og Næstved Ret. Svindel og bedrag,

 Man skulle tro at jeg vil skrive om Stein Bagger og Klaus Riskjær Pedersen. Nej det er småting! det der foregår ved danske domstole er meget værre end Militærdiktatur  

-Her til lands, har vi dommer-diktatur – i Danmark

   Dommer-vældet

 Jeg har før nævnt storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen, i samarbejde med den berygtede Dommer Birgit Bjerring Andersen. Næstved Sorø Ret. Nu vil jeg skrive om hvordan at advokater og Dommere ligesom rovdyrene i dyreriget omringer og nedlægger et bytte. Jeg har overværet mange retsmøder, og set hvordan at dette foregår, dette ved journalister også, de tør ikke de er mere bange for dommervælde end. militærdiktatur

   Juststministeren

 Jeg og min familie var nu jaget, jeg havde klaget over flere dommer og fået flere dommere afskedet, samt ændret på lovgivningen, det har jeg skrevet et andet sted.. I Sorø og Næstved Ret ved  Dommer Birgit Bjerring Andersen og Ove Damm, i samarbejdet med storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen forsøgt konkurs samt 6 tvangs auktioner over for firma og familien.

   Tvangsauktionerne

 Vi tager nu af en af tvangs auktionerne, senere ser vi på konkurs de prøver alt men vi lever jo endnu.  Stråmand for  Advokat Stig Viborg Pedersen, Niels Erik Fransen, indgav tvangs auktion på ejendommen, der var friværdi på flere millioner, men Niels Erik Fransen viste det ikke selv,( for han  lå for døden på Sygehus  i Sverige har senere sagt” jeg har intet med den sag at gøre jeg vil ikke i spjældet for at rede dommeren  samt Svindleren  Advokat Stig Viborg Pedersen )   

  Storsvindel

 Det var Advokat Karsten Kallesø i Hellerup der af Storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen havde fået besked om at begære auktionen, Advokat Stig Viborg Pedersen turde ikke selv, da han havde tabt et par sager til os . og  fået en bøde på 10.000.00 kr i den sag gik samarbejdspartner Dommer Birgit Bjerring  Andersen fri  en dommer kan ikke straffes. det var dommeren og advokaten der i samarbejde udførte dette overgreb

 Tvangsauktionerne

.Sagen startede d. 7 november 2007, Jeg mødte op i retten og gjorde opmærksom på at vi havde over 200.000,00 kr. til gode hos Advokat Stig Viborg Pedersen som han havde bedraget OS for, samt at de beløb han her gjorde gældende OGSÅ VAR BETALT-. Det var retten ligeglad med, modparten havde ingen Dokumenter med, jeg kørte hjem og faxede til retten i Næstved 11 stk. dokumenter på at beløbene var betalt, endda med  den berygtede Dommer Birgit Bjerring Andersen underskrift på. Jeg ventede og forventede at auktionen blev aflyst, ( da jeg ved hvor uærlige domstolene er kontaktede jeg en advokat for at have dokumentation for hvad der skete i sagen) Der skete intet, jeg ringede og skrev til retten og bad om aktindsigt i sagen, jeg ved jo hvor uærlige domstolene er, det afviste de først efter flere klager fik jeg lov, og jeg mødte op.

   De gemte beviserne

 Foran mig ved kontoret sad kontorfuldmægtig Ulla Rønn, og bagved mig stod der også en fra kontoret og nedstirrede mig, vi åbnede mapperne  de lå 11 stk. dokumenter på betalingerne , jeg sagde også til kontorleder Ulla Rønn, du kender jo til sagen med svindleren Advokat Stig Viborg Pedersen ham brugte  Dommer Birgit Bjerring Andersen i jo mod mig flere gange. Jeg kørte hjem og forventede at sagen blev aflyst. Jeg talte med Advokat Karsten Kallesø, han var godt klar over at det var bedrag, han havde aldrig talt med Niels Erik Fransen han havde fået sagen af Advokat Stig Viborg Pedersen. NU turde HAN  ikke arbejde mere med Advokat Stig Viborg Pedersen så ham gav sagen til Advokat Arne Skjoldorf ( Arne Skjoldorf har senere udtalt til mig, jeg arbejder gerne for djævlen bare jeg for penge for det, men senere har han opgivet at arbejde for Advokat Stig Viborg Pedersen det var for farligt) jeg blev nu bange, og skrev til Landsretten

 Landsretten turde ikke

Landsretten fik sagen og Dommerne i landsretten var nu klar over at jeg havde så gode beviser på at det var svindel og de var nød til at sendte sagen tilbage tit Næstved Ret  Dommer Gry Berlin  ringede til Advokaterne  at svindlen var afsløret  og sagen blev tilbagekaldt

Tros dette forsætter Storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen videre sammen med Dommere og Advokater og det koster os 60.000.00 Kr. og ingen advokat tør hjælpe  men   Storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen er nu meldt til Politiet  (men mon  ikke  politiet  Dommerne  hjælpere Storsvindleren  har hjalp jo dem )

Andmeldelsen  gælder også Adavokat  Karsten Kallesø  Advokat  Arne Skjoldorf  samt stråmarden Niels Erik Frandsen        og Advokat  Jesper Anderson  i hellerup som forsøgte  at gøre udlæg med et pantebrev  som var betalt  mere om det senere 

Hvis du vil i kontakt med mig kan du altid sende mig en mail på    www.dos@c.dk