Det største svindel og bedrag laves af Advokater  på Dommerkontorer

Til Advokatsamfundet Kredsbestyrelse                                   D. 11/1 2009

Da jeg stadigvæk er sag med storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen

 Vil jeg offentliggøre brev af d. 15/2 2008 på hjemmesiden RETTENPAAVRANGEN. DK. Under titel Advokatnævnet. Det vil ske onsdag d. 14/1 2009 kl. 12.00. Jeg vil gerne høre deres begrundelse for ikke at offentliggøre dette.

  Ingen Svar

   Det største svindel og bedrag laves af Dommer på Dommerkontorer

Jeg vil nu skrive hvordan at det går mig og min familie og andre som sætter sig op imod systemet. Til trods for at jeg var advaret af landets justitsminister. Men domstolene som har magten. I har læst om hvordan jeg klagede over nogle uhæderlige Dommere og svindel på Domstolene læs hvordan det går når man gør det. Vi føler det

 Uhæderlige Domstole ( Dommer)

Da vi flyttede til Sorø / Næstved Ret, fik jeg et møde med Dommeren Birgit Bjerring Andersen og  Dommer Ove Damm, jeg ville gerne have at min familie fik fred, og jeg ville ikke blande mig i Deres afgørelser mere. Det første der skete var ar Dommer Birgit Bjerring Andersen i samarbejde med storsvindler Advokat Stig Viborg Pedersen. som  boede til leje Hattemager slot, Hellebæk. Advokat Stig Viborg Pedersen havde købt en fordring i mit firma, så forsøgte Advokat Stig Viborg Pedersen og Dommer i fællesskab at begære firmaet konkurs.der ingen begrundelse for det og det    var ulovlig, Dommer Birgit Bjerring Andersen blev ved til det sidste med at få den gennemført, jeg forlangte en kendelse, det blev mig afvist. ( det var  hellenikke lovligt ) Jeg gjorde også Dommeren opmærksom på at det er utroligt så godt uhæderlige svindler kan arbejde sammen.( Dommere og Advokater)

kvdom1.jpg

                     Storsvindleren Adv Stig Viborg Pedersen                     berygtet og frygtet  Dummer Birgit Bjerring Andersen

                           de  uhæderlige de samarbejder                                      udenfor pædagogisk rækkevidde 

   Ikke dødsstraf i Danmark

I denne sag fik storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen en bøde på 10.000,00 kr. Men Dommer Birgit Andersen gik fri, en Dommer kan ikke drages til ansvar for sine gerninger, men dommere kan dømme efter behag men ikke dødsstraf. Som justitsministeren sagde til mig der er jo ikke dødsstraf, i Danmark  (men Dommervælde).                                                                

   Tvangsauktioner

 Men Næstved / Sorø Ret stopper ikke så nemt, vi tager en af de mange ulovlige tvangsauktioner. Som har kostet os mange hundrede tusinde kroner. Vi tager den fra 2007, storsvindleren Advokat Stig Viborg Pedersen havde solgt nogle fordringer som var betalt  proforma til Niels Erik Frandsen, for svindleren Advokat Stig Viborg Pedersen turde ikke længere lægge navn til. D. 13 september 2007 indgav Advokat Karsten Kallesø tvangsauktion på ejendommen, begæringen havde han fået fra Advokat Stig Viborg Pedersen, men det var Niels Erik Frandsen der stod på papirerne. Jeg mødte op i Retten, og gjorde opmærksom at disse beløb var betalt 2 gange, og endda med Dommer Birgit Bjerring Andersen underskrift på, samt at jeg i denne sag havde 200.000,00 kr til gode. Det tog Dommeren sig ikke af, jeg tog hjem og fandt kvitteringerne frem og faxede 11 stk. kvitteringer til Retten.

   Advokater og Dommer arbejder sammen

 Jeg kontaktede Advokat Karsten Kallesø og gjorde ham opmærksom på dette, Advokat Karsten Kallesø indrømmede at Advokat Stig Viborg Pedersen var et dårlig stykke papir, samt at han ikke havde talt med Niels Erik Frandsen. Advokat Karsten Kallesø var nu klar over at det var svindel og turde nu ikke mere arbejde for Svindler Advokat Stig Viborg Pedersen som nu skulle finde en ny som kunne stå for svindelen og det blev Advokat Arne Skjoldorf. ( Arne Skjoldorf har udtalt til mig jeg arbejder gerne for djævlen bare jeg for mit salær ) Jeg forsøgte på at finde Niels Erik Frandsen, jeg fandt ham han lå på sygehus i Sverige meget alvorlig syg, han sagde til mig jeg kender intet til den sag, og har intet med den sag at gøre. Da jeg viste hvor uhæderlig at Domstolene er kontaktede jeg Advokat for at få bevis i sagens forløb.

   Ulla Røhn gemte beviserne Retten Sorø /Næstved  Det er svindel  i Næstved Ret

 Jeg blev nu bange, og bad om at få aktindsigt i sagen. Det nægtede de mig først, men efter flere klager fik jeg det, jeg mødte op i Næstved  Sorø ret, foran mig sad kontor leder Ulla Røhn og bagved stod der en ansat  fra kontoret og jeg blev nedstirret. Mapperne med sagen blev lagt foran mig, og da jeg åbnede dem lå de 11 stk. dokumenter som bevis på at jeg havde betalt beløbene flere gange, jeg sagde til Ulla Røhn, du kender disse sager hvorfor gemmer du beviserne. Jeg kørte nu hjem og troede at sagen nu blev aflyst. Ulla Røhn havde selv lagt navn til disse udlægsattester i sin tid og kendte sagen sammen Med Dommer Birgit Bjerring Andersen

 Østre Landsret

 Jeg bad en Advokat om at skrive til Østre Landsret, men jeg kunne godt forstå på dem at det var de ikke meget for da det var et Dommerembede (regningen var  på 35.000,00 kr. den turde Advokaten godt skrive) Men jeg var bange, det var nu 5 eller 6 auktion og selv om jeg vinder dem og de er ulovlige så koster de ca. 100.000,00 kr. pr. gang. Jeg skrev 2 A4 sider til Østre Landsret og sendte de samme papir og kvitteringer med som var sendt til Retten i Næstved / Sorø Ret. Men Østre Landsret må have talt med Dommer Gry Berlin Næstved Sorø Ret. Hun åbnede mappen og sagde til mig, jeg så med det samme at det var det rent svindel, og sagen blev annulleret.  Arne Skjoldorf sagde til mig, han havde opgivet at arbejde for advokat Stig Viborg Pedersen, men han turde godt arbejde for djævlen, han har også udtalt til mig at han har fået en E-mail fra Advokat Stig Viborg Pedersen at jeg skulle holde mig fra sagen det var bedst.for mig  (SÅ VI PASER PÅ i familien)

Ps  Dommer Birgit Bjerring Andersen er i dag  forfremmet til Chef for   Tvangsauktioner

   Domstole i sin helhed  Dommervælde

Samme dag vandt vi en sag  mod Advokat Jesper Anderson Hellerup som var Advokat for

Kredit og Prioriteringsselskab ved lånehaj  Jørgen Helmer Hagman og familie som er meldt til politiet af Roskilde Bank for svindel med de er flygtet til  den Mexicanske Golf  Far og Datter har før fået et par store domme og dem beskytter dansk Domstole det ..var 3 gang  vi vandt  i den sag fik vi tilkendt 3.000.00.kr  til advokat men regningen derfra var 27.000.00 kr. Advokat Jesper Anderson har ikke Betalt. beløbet mere om Jesper Anderson og Lånehaj Jørgen Helmer Hagman

   Nu tager  svindlerne til Danmark

  Advokat Jesper Anderson Hellerup  som adv  for og stærkt samarbejder med og Kredit og Prioriteringsselskab  (der er mange navne under det selskab ) er der  mange forsider og sager som  Jyllandsposten søger også her nyt.  Advokat Jesper Anderson Hellerup ses også Under Advokatnævnet bødekasse men der kommer mere. Svindlere  tager til Danmark, selvom de er straffet flere gange ved hjælp af de danske domstole og Advokater.Her ser vi advokat Jesper Anderson i sammenarbejde med lånehaj Jørgen Helmer Hagman

 

                      Jørgen Helmer Hagman i midten med 2 Betjente om sig                 Jesper Anderson Hellerup

                                                     Storsvindel i Danmark, det er Advokaternes levebrød

  Advokat Jesper Anderson Hellerup og  Kredit og Prioriteringsselskab ved  Lånehaj  Jørgen Helmer Hagman og Familie som bor i luksusvilla i USA og tager til Danmark og laver Svindel og flytter penge til USA og så har Advokat Jesper Anderson Hellerup det videre  ansvar. Det  var  Jyllands Posten der tog de sager op.  Men den lokale presse ikke et ord (tv har en udsendelse om dette) tak til Jyllands Posten for den Hjælp til familier som er snydt af overnævnte. Advokat Jesper Anderson Hellerup passer svindlen i Danmark og det er der mange penge i.  og Jesper Anderson har sagt til mig. Jeg ved godt det er svindel og lånehaj Jørgen Helmer Hagman og Famielen er straffet  meget for svindel med ejendomme, men det tjener jeg penge på.

                                                                          Det har de helle ikke styr på

 

20 06 08 913.jpg

I Retten Næstved Sorø udleveres der gerne papirer med folks  Cpr nr og deres straffeattester jeg har klaget over det til Afdelingsleder Ulla Røhn intet sker et embede i forfald andre embeder er ikke bedre jeg skulde  ikke blande mig   

Det er mærkeligt når vi vinder en sag ved retten, får vi sjælden gang tilkendt et meget lille beløb men når vi taber skal vi betale et stort beløb,  så jeg vil anbefale  klag aldrig over systemet,  jeg vil hellere have militærdiktatur, de er mere ærlige mere om dette men ikke (Dommervælde)

 

Hvis du vil i kontakt med mig kan du altid sende mig en mail på    dos@c.dk