Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Lærer Jensens mindeord om Mogens
Del af brev, gengivet i "Sudan", nr. 9, 1918.

 

Numan, den 9. juni [1918]

Kære Venner!

Lidet anede jeg Søndag den 16. Februar, et Par Dage efter at jeg var gaaet i Land i Lagos, medens Missionær Flatland og jeg var i Minna, at en af mine Medarbejdere netop denne Dag drog sit sidste Aandedrag, og at hans Sjæl forvandlet og forherliget havde forladt sin jordiske Bolig for at møde sin himmelske Brudgom. En varm Herrens Tjener var kaldt bort for at gaa ind til endnu større Glæde. Dr. Uhrenholt var nidkær i det Arbejde, som Herren gav ham; han havde en stærk Længsel efter at vinde Folkene her for Korset. Han kæmpede maaske som ingen anden, med hellig Nidkærhed mod Muhammedanernes Fremtrængen. Han lod dem tydelig mærke, at de var af en anden Aand og trængte til Kristi Forsoningsdød saavel som Hedningerne. Da jeg for nogle Dage siden stod ved den ensomme Grav i Shellem, faldt det mig i Hu, hvad Dr. Uhrenholt en Gang sagde: "Oh no, Africa holds nothing good in her bossom, but precious souls bought by the blood of Jesus" (Nej, Afrika ejer intet godt i sit Bryst undtagen dyrebare Sjæle, købt med Jesu Blod.") Det er saasandt, hun handler ilde med dem, som kommer til hende og forsøger at sprede Lys, der hvor Mørket ruger. Nu er han falden, og hans Plads staar tom, men hans Død var ikke forgæves, Kanakuruerne vil sikkert bevare Mindet om den første likita (Læge), som kom til dem og gav sit Liv for deres Skyld.

[...]

Deres
Peter C. J. Jensen 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008