Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Eline Marie Uhrenholt (f. Elaine Marie Arildsen)
Inden udsendelsen som missionærer i Nigeria i 1916, har både Mogens og Eline i Dansk Forenet Sudanmissions blad "Sudan" skrevet deres korte selvbiografier. De findes i nr. 6, 1915. Elines 
gengives herunder i afskrift.


København, d. 27. Novbr. 1915.

Jeg er født i Cedar Falls, Iowa, U.S.A, af danske Forældre. Er Datter af Lars Arildsen og Karen Marie Arildsen, født Kryger. Jeg er døbt og konfirmeret i Nazareth Danske Ev.-Luth. Kirke samme Sted.

Da det var min Fader og Moder meget om at gøre, at vi Børn fik lært nogenlunde godt Dansk og ikke mindst, at vi maatte blive bevaret i den luth. Kirke og helst den danske, blev vi fra vor tidligste Barndom indtil Konfirmations-Alderen regelmæssigt holdt til Nazareths Mgh. Søn- og Lørdagsskole, og til Religions-Skolen hver Sommer i den Tid, vi havde Ferie fra den eng. Skole.

Og om end jeg som de andre ofte paa den Tid knurrede, fordi vi syntes, det var for svært at skulle holdes til baade engelsk og dansk Skole, har jeg ofte siden i mit stille Sind takket mine Forældre for, hvad de gav os den Gang. 

Fra min tidligste Barndom havde jeg Lyst til Bogen. Jeg fik derfor Lov til at tage paa Elk Horn Højskole efter Afgang fra den eng. Skole. Her blev jeg tilskyndet til at læse til Lærerinde-Eksamen, vendte derfor tilbage til Iowa til min egen Fødeby, blev her, indtil jeg fik min Eksamen og virkede siden som Lærerinde i Kimballtons eng. Børneskole i tre Aar og i en af Cedar Falls eng. Børneskoler i tre Aar. Derefter en Vinter paa Elk Horn Højskole og tre Vintre ved Ungdoms-Skolen ved Kenmare, N. Dak., samtidig med at jeg havde Mgh. Religions Skole i Cedar Faals om Sommeren.


Derefter virkede jeg i otte Aar ved Emaus Mgh. eng.-danske Børneskole i Racine, Wisconsin. Efter at det var mig klart, at jeg skulde gaa ud paa Missions-Marken og sammen med min nuværende Mand, Dr. M. M. Uhrenholt, søgte jeg og fik Adgang til et tysk Hospital i Chicago.

Efter at have været Elev i tre Aar - dels paa dette og dels paa det svenske Augustona Hosp. [Augustana. red.], fik jeg mit Diploma som Sygeplejerske.

Det var under min Virksomhed som Lærerinde i Kimballton, at jeg blev vakt og efter megen Kamp fandt Jesus Kristus som min perosnlige Frelser. Da jeg vendte hjem fra Gerningen her, gik en Vækkelse for første Gang i den Tid, jeg kan mindes, over vor egen Nazareth Mgh. Der blev og har altid siden været et helligt Samfund. Mit eget Hjem blev ofte Samlingssted for de troende.

Nu og da i mit Liv lød det: Gaa ud og vær med til at bringe Evangeliet til Hedningerne. Jeg stod imod, indtil jeg ikke turde længere. Jeg følte, jeg maatte sige Ja. - Siden det skete, har jeg haft Fred og Glæde i det.

Havde jeg fulgt egen Lyst, havde det baaret til Japan - men det kom til at lyde Afrika. Og da Dørene aabnede sig, svarede Hjertet: "Paa dit Ord, Herre, vil jeg gaa ud."

Ærbødigst
Eders Udsending
Eline M. Uhrenholt
                                  

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008