Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Gravstenen på Mogens' grav
I sommeren efter Mogens død i februar 1919, mens Eline var rejst hjem til Iowa, sørgede Mogens' efterfølger, missionær Erland Kjær, for at få udhugget og opstillet en sten på graven. I et brev, gengivet i Sudan nr. 10, oktober 1919, pp. 140, skriver han:

 

Shellem, Yola Province Nigeria, B.W.A., 10. Juli 1919.

Kære Venner!

I denne Uge har vi udelukkende været optaget af at arbejde iHaven. Dette Arbejde er overdraget til Flatland, da han har bedst Forstand paa den Slags Arbejde.

Da jeg vidste, at det er efter Dr. og Fru Uhrenholts Ønske, at der ikke bliver sendt en stor og kostbar Sten herud til Dr. Uhrenholts Grav, har jeg faaet en pæn og passende Sten tilhugget og afslebet. Det er en Sandsten paa omtrent 20 Tommers Bredde og 36 Tommers Højde. Jeg var lidt bange for Udhugningen af Bogstaverne, men det gik da godt, saa jeg kan godt være bekendt at sætte den som et Mindesmærke paa Graven. Den har følgende Indskrift:

                        Missionary
                     Dr. M. M. Uhrenholt
      * Oct. 15., 1876, at Ø. Uttrup, Denmark.
                
† Feb. 16., 1919, at Shellem.
                       "Syng højt, min Sjæl - !"

Den sidste Linie har jeg endnu ikke faaet helt udhugget, men saa snart den bliver færdig, skal Stenen rejses; og da skal jeg se at faa den fotograferet, saa at Vennerne kan faa et Billede af den.

Dersom Vennerne allerede skulde have indsamlet Pengene til et Monument, da vilde jeg foreslaa, at de f.Eks. lod lave en Broncebuste af Doktoren til Opstilling et eller andet Sted.

I Dag forlader jeg Shellem for at gaa til Lallaerne en lille Tur, jeg tænker paa ca. 5 Dage. Derefter har jeg tænkt at tage op til Shani, ja, om muligt lige til Bornus Grænse. Jeg vilde gerne have undersøgt, hvorledes det ser ud deroppe.

Vi har det rigtig godt; alt gaar godt, men vi føler, at det er paa Tide, vi rejser hjem. Herren har været usigelig god imod os denne Tur. Jeg for min Part har ikke været syg, men har lidt af en overvældende Træthed, som jeg aldrig før har kendt til.

Kærlig Hilsen fra os begge!
Eders hengivne
           Erland Kjær

 

.

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008