Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

juli maj 2008: Under udarbejdelse
Mogens Marinus Uhrenholt


Af kirkebogen for Nørre Tranders Sogn fremgår, at Mogens Marinus Uhrenholt bliver født 15. oktober 1876 som søn af Jens Peter Uhrenholt (født Sørensen, 1. juni 1844 i Brøndbjerg, gift 2 marts 1876 i Nr. Tranders Kirke med enke Maren Jensdatter, født 19. september 1842 i Visse, død 10. juni 1908 i Øster Uttrup).
 


Af samme kirkebog fremgår, at Mogens bliver døbt i Nr. Tranders Kirke søndag 17. juni 1877. Som faddere stod Søren Jensen og hustru, gårdejer Peder Jensen Peen og hustru, alle Øster Uttrup samt gårdmand Jens Chr. Mogensen af Hennedal. 

Se større version af hele opslaget i kirkebogen.

Hvordan Mogens' barndom har været i detaljer kan vi kun gisne om i dag. Han har ikke selv skrevet meget om den i sine mange breve. Den primære kilde er hans egen selvbiografi, som blev gengivet i bladet Sudan, nr. 6, juni 1915; altså et år før han rejste ud som missionær til Afrika. Heri skriver Mogens: Aaret 1905 maatte jeg lægge alt til Side for at gaa paa Missionsmarken.

Men inden han så præcist kunne formulere sig om sit kald og sin mission, gik mange års forberedelser.


Fødegården i Østeruttrup, ca. 1950

Han fortsætter:
"... i Barndomshjemmet lærte jeg tidlig at lyde og at arbejde samt fik den kristelige Kundskab dels i Hjemmet og dels i Skolen. Den kristelige Undervisning med følgende Konfirmation gav mig allerede som Barn mange barnlige Tanker om Gud; om de end ikke førte mig til bevidst Overgivelse i Guds Naade og Had til Synden, saa førte de mig dog til, at jeg gav Gud stille Løfter om at ville følge ham."

Fra sin fødsel i 1876 og frem til 1891 boede Mogens med mor og far på slægtsgården i Øster Uttrup. I dag står kun stuehuset af gården på Vejrholm 12, Øster Uttrup. Hvor lade- og staldbygning lå, ligger i dag en andelsborligforening, og gårdspladsen er delt i to af et tværgående hegn. Se billede fra 2008.

Men efter handelseksamen og læreplads i både Randers, Aalborg og Hjørring, sker der noget, der bringer Mogens tættere på sit endelige virke. Hvad, ved vi ikke. I sin biografi skriver han: "[...] Aaret 1897 [...] fandt [jeg] Jesus som min Frelser og har siden da levet i det hellige Samfund."

Han er da 21 år, og er for længst flyttet hjemmefra. Herefter tjener han tre år fældrelandet som soldat. Her fik han funktion som assistent for reservelægen. Han skriver selv, at han "maaske [skylder] dette 10 Maaneders Ophold mere, end jeg selv aner; nemlig at jeg valgte at gaa ud paa Missionsmarken som Læge. [...] Om end der har været Tanker i mig angaaende Missionskald helt fra Ungdommen af, viste jeg dem altid bort, fordi jeg enten syntes mig selv for uskikket eller ogsaa ingen Tid havde dertil."

I 1901 bliver Mogens gift med datter af fisker Jakob Kristensen, Skagen og Ane Margrethe Tellefsen, Tellufsine Kristensen. Sammen rejser de til USA i juni 1902. Se passagerlisten.

 

Mere tekst følger....

 

Den "anden Mogens"
Thellefsine

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008