Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mindestenen i Westby, North Dakota
Otte år efter Mogens' død afsløredes en mindesten for ham i North Dakota, nær det sted, han byggede sin hytte i 1905-6, efter hans første kone døde.


 
Da Mogens Marinus Uhrenholt mistede sin første kone, Thellufsine, der døde i barselsseng 2. juli 1905 efter at have født parrets andet barn, en dødfødt pige, valgte han at rejse tilbage til Danmark. Men allerede 21. november samme år rejste han igen mod staterne med dampskibet Hellig Olav (anløb New York 6. december 1905).

Istedet for igen at bosætte sig i Racine, slog Mogens Uhrenholt sig denne gang ned i Westby, North Dakota, hvor Sudan Mission United havde en del jordbesiddelser. 2. februar 1907 er han registreret for købet af grunden: http://files.usgwarchives.net/nd/divide/land/divi-u.txt

Prisen for en "quarter" (160 acres - 64 ha - 7500 m2, eller det samme som halvanden fodboldbane) var $1.50. Mange europæere bosatte sig i North Dakota, men kunne på grund af de kolde vintre og dårlige afgrøder ikke overleve der, og flyttede hurtigt derfra. Men Mogens Uhrenholt slog sig i foråret 1906 ned i området og byggede hus, hvor han boede de næste 1½ år, indtil han i efteråret 1908 flyttede til Chicago for at begynde medicinstudiet.

Westby var i øvrigt oprindeligt den mest vestlige by i North Dakota, men i 1913 blev byen flyttet til Montana, da man her kunne opkræve højere togafgifter og drive saloons og barer, i modsætning til i North Dakota, hvor der var alkohol- og spilleforbud.


Indvielsen af mindestenen, oktober 1927.

En sollys oktobereftermiddag 1927, 8 år efter Mogens Uhrenholt døde i Nigeria, rejste en række Sudan-Venner en mindesten på stedet, hvor Mogens Uhrenholts nybyggerhytte engang stod.

Teksten på stenen er skrevet af Dr. Louis Christensen, en af områdets pionerer:

"God is love!
Here is the place where Dr. M. M. Uhrenholdt
consecrated his life as missionary in Africa,
where he landed. He died 1919.
Well done, thou faithful servant"

Da Mogens Uhrenholt i efteråret 1907 flyttede til Chicago, solgte han landområdet til Jens Dixen, som efterfølgende donerede området til Sudan Mission United. Westby Township 1915

   
 
 
 Detalje af ovenstående; Grund 153.48 tilhører Jens Dixen, som købte stykket af Mogens Uhrenholt.Mindestenen står der endnu
Dansk-amerikansk søskendepar finder efter flere år stenenI flere år har Carol Nelson og hendes bror Dennis Nelson, der stammer fra Westby, North Dakota, ledt efter stedet og stenen. Men først i juli 2013 - i lykkedes det dem at finde den, nær en lille sø, et par kilometer øst for det oprindelige Westby. Her står stenen på sin oprindelige sokkel. Teksten er stadig til at læse.

Carol Nelson voksede selv op i Daneville. Hendes bedstefar, Chris Holm Nelson er født i Tarm 1872. I 1906 kom til Kenmare, North Dakota, hvor han byggede hus samtidig med Mogens Uhrenholt. Også Chris Holm Nelsons besiddelser fremgår af ovenstående kort fra 1915. 

 


Afsløring af Mindesten
Missionær M. M. Uhrenholt
Artikel fra "Sudan" nr. 2, 1928.
En stille, mild, sollys Eftermiddag i Oktober Maaned 1927 samledes en lille Skare Sudanvenner for at afsløre et Mindesmærke over Missionær Uhrenholt, rejst paa den Plads, hvor hans Nybygger-Hytte en Gang stod, beliggende nogle faa Engelske Mil norvest fra Westby, Montana i Nord Dakota.

Det var med Følelsen af, at det var en hellig Grund, vi traadte på; thi her var det, at Herren besøgte denne sin Tjener og kaldte ham til at forlade alt og gaa til Afrikas mørke Indre med Evangeliets frelsende Budskab.

Her var det, at Uhrenholt svarede som fordum Profeten: "Herre, her er jeg, send mig, send mig!"

Her sang han sine glade Sange til Guds Pris! - Her laa han paa sine Knæ og bad for Hedningernes Frelse. - Her styrkede og opmuntrede Herren sin Tjener med sine trofaste Forjættelser.

Det har nok været under lignende Følelsers Indfllydelse, at Pastor Olsen paa sit Besøg herovre udkastede den Tanke, som gav Stødet til, at denne Mindesten blev rejst.

Jens Hansen, som havde Ledelsen af denne Sag, fortalte, at Stenen var fundt paa selve Farmen og var tilhugget og beredt af Louis Christensen, en af vore Farmere.

Den bærer følgende Indskrift:

                    Gud er Kærlighed!
      Her er Stedet, hvor Dr. M. M. Uhrenholt
     helligede sit Liv til Missionen i Afrika. Der
    landede han i Aaret 1915, og der døde han
                              i 1918
              Vel, du gode og tro Tjener! 

Mindesmærket er rejst dér, hvor Indgangen var til den simple Hytte, han havde bygget af Græstørv.

Ved Afsløringsfesten lød der Lovsang til Guds Pris og Ære ud over Prærien. Bønner opsendtes til Guds Riges Konge om hans Komme til alle Jordens Slægter, Afrikas sorte Børn ikke at forglemme.

Først fortalte Jens Hansen og C. D. Larsen nogle Smaatræk fra den Tid, Uhrenholt boede herude paa Prærien, der skildrede ham som en meget punktlig, samvittighedsfuld og glad kristen Personlighed, der var til Velsignelse, hvor han kom hen.

Mrs. Jens Jensen havde nedskrevet nogle Minder om han fra den Tid, han var i Chicago, og som blev oplæst. Dette stadfæstede, hvad før var sagt. Hans Dixen oplæste et Brev fra hans Onkel Jens Dixen, skrevet for Anledningen og som paahørtes med megen Interesse.

Jens Dixen er jo vel kendt og meget afholdt heroppe. Han var med til at starte Nybygger-Kolonien her ved Danneville og flere Steder. Han var ogsaa den, der, hjemkommen fra Edinburgh-Mødet, talte Sudanmissions Sag og skaffede denne Mission adskillige Venner iblandt det danske Folk. Det var vist også ham, Herren brugte til at lede Uhrenholts Tanke og Sind til Afrika. 

Han købte Farmen af Uhrenholt og har givet den til Sudanmissionen.

Til Slutning talte Undertegnede nogle Ord om Mindestenen.

Denne Sten er rejst til Minde om en tro Jesu Kristi Tjener. Den er rejst her paa dette Sted, hvor han helligede sit Liv til sin Herres Tjeneste i det fjerne Afrika.

Dette Mindesmærke er sat af denne vor hjemgangnes Broders Venner og Medarbejdere i kærlig Erindring om ham og den store Sag, for hvilken han gav alt.

Den skal mane os til, som han at hellige os selv til samme Herres Tjeneste.

Dette Mindesmærke skal staa her ved den alfare Vej, maaske saa længe Verden staar, for at forkynde de forbífarende Slægter, at Gud er Kærlighed, og at den Kærlighed udøst i et Menneskebryst formaar at omskabe det af Naturen onde, egenkærlige Hjerte, der kun søger sit eget, til et i Kristi Lighed selvfornægtende og selvhengivende Hjerte, der kun søger Guds Ære og Næstens sande og evige Vel.

Velsignet være Missionær Uhrenholts og hans i lige Maade elskelige og indtil Døden trofaste Hustru Minde baade her blandt os og blandt Afrikas sorte Børn, for hvis Frelse de opofrede sig og i hvis Midte deres Støv hviler, til Herren kommer og kalder dem frem af Graven til at tage deres Plads blandt alle dem, der er kommen ud af den store Trængsel og har tvættet deres Kjortler hvide i Lammets Blod.

Theo. P. Beck
Præsident i Den Forende Danske
Evang.-Luth. Kirke i Amerika 

 

 

 

  

 

 

   

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008