Re: Danmark er mindst korrupt ????
08. december 2012 kl. 00:42
Lone skrev:
-------------------------------------------------------
> Albert skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Albert skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Danmark skulle være mindst korrupt
> > >
> > > Og hvordan finder Transparency International
> > så
> > > ud af det.
> > >
> > > Jo man har vel forbindelsen til magterne i
> > orden
> > > og spørger dem. Måske spørger Transparency
> > > International jurister de Danske jurister.
> > >
> > > Eller Hr. & Fru Hansen når de holder en
> > mikrofon
> > > op for dem og tilbyder at tage et billede af
> > dem.
> > >
> > > Kan vi snart få nole fakta på bordet?
> >
> > Enhver person, ligegyldigt hvor i verden, der
> > påstår, at systemet altid har ret. Er enten
> dum
> > nok til at skulle være spæret inde sammen med
> > pædofile,resten af livet.
> > Eller han/hun påstår det kun for at dække
> over
> > noget. Og sådanne personer er af værste
> skuffe,
> > når der tales om fordærv og korruption.
>
> Selv om det er en ældre artikel, kan den vist
> godt tåle at blive læst igen
>
> "Middelmådighedens korruption":
> [www.haderslevby.dk]
> 1.htm
>
> "Middelmådighedens korruption
> Baggrund samt eksempler
>
>
> De fleste sætter lighedstegn mellem korruption og
> bestikkelse; i.e. de ser for sig den grådige,
> korrumperede og nedrige embedsmand, der modtager
> bestikkelse under bordet i form af kontanter
> og/eller andre ydelser.
>
>
> Denne form for korruption ville imidlertid have
> haft trange kår og liden succes, havde de -
> såkaldt ærlige, modige og ubestikkelige -
> embedsmænd (myndigheder), der foregiver at
> bekæmpe deres underlødige kolleger, gjort deres
> arbejde ordentligt.
>
>
> Problemet er desværre, at alle disse myndigheder
> mangler viljen, evnen og modet til at gøre det,
> der er nødvendigt for at komme ovennævnte
> korruption til livs.
>
>
> Disse mangler og begrænsninger finder du derimod
> ikke hos dem, der er i stand til at omsætte deres
> ambitioner til handling. Thi det er tværtimod
> hovedsageligt blandt denne stærke gruppe, du
> finder dem, der enten yder eller modtager
> bestikkelse.
>
>
> Således vil du i korrespondancen se referencer
> til Danske Banks finansiering af illegal eksport
> af truet regnskovstræ fra Filippinerne til Japan;
> hvoraf den første prøvelast ved skæbnens ironi
> blev transporteret ombord på mit skib "FYLYPPA".
>
>
>
> Intetsteds i skriftvekslingen med de danske,
> ansvarlige myndigheder har jeg dog så meget som
> bare insinueret, at den daværende miljøminister
> Svend Auken, formanden for Folketingets
> Finansudvalg Peter Duetoft, politidirektør Hanne
> Bech Hansen, formanden for Den Danske
> Dommerforening, dommer ved retten i Nyborg Lars
> Ryhave, samt det utal af andre myndigheder, der
> alene i denne delsag i bevidst ond tro har sat
> kikkerten for det blinde øje, har modtaget
> bestikkelse under bordet af Sorte Knud (daværende
> ordf. dir. i Danske Bank)! For det er jeg så godt
> som 100% sikker på, at de ikke har.
>
>
> Derimod er jeg ikke bare 100% sikker på, men kan
> bevise gennem en afslørende og meget detaljeret
> dokumentation, at alle disse myndighedspersoner
> ligger under for det, jeg kalder "omvendt
> bestikkelse gennem middelmådighedens korruption"!
>
>
>
> Hvilket bedst forklares med, at disse
> myndighedspersoner er så gennemtrænet til
> lydighed overfor magthaverne (hjernevasket; i
> lighed med en soldat, der ikke stiller
> spørgsmål, men derimod instinktivt ved, hvad der
> forventes af ham), at de altid fortolker loven ud
> fra magthavernes (dem, jeg også kalder for
> ”Principalerne”) interesser.
>
>
> For hele ”Systemet” er gennem årene bygget
> så sindrigt op, at selvom disse ”Principaler”
> (bagmænd) officielt ikke har noget at skulle have
> sagt, bestemmer de i realiteten alt. Således ved
> enhver dommer, politiofficer og anden embedsmand,
> at hans eller hendes karriere er betinget af, hvor
> klart de kan tyde de signaler, som
> ”Principalerne” sender over ”Bank- &
> Retsvæsenets Telepatiske Kommunikationssystem”
> (N.B.: Under et retsmøde ved retten i Nyborg,
> hvor jeg var indstævnet af Danske Bank, belærte
> retsformanden, dommer Lars Ryhave, der på
> daværende tidspunkt var formand for Den Danske
> Dommerforening, offentligheden v/undertegnede om,
> hvordan dette system virker. Det skal tilføjes,
> at undertegnede allerede på daværende tidspunkt
> ikke alene var fuldt bekendt med dette system, men
> kunne både lytte med på linien og tyde selv de
> strengt fortroligt stemplede budskaber).
>
>
> Det er denne dybtliggende, perfide og dræbende
> form for korruption, jeg for mange år siden gik i
> gang med at dokumentere gennem Fylyppa sagen i det
> forfængelige håb at bidrage til dens afsløring.
>
>
>
> Stor var derfor min glæde, da jeg for 2 år siden
> (helt nøjagtigt den 3. marts 2000) i Politiken
> læste en artikel af formanden for Transparency
> International, læge Torben Ishøy, hvori han
> begræd, at EU-landene overfaldt Østrig p.g.a.
> Jürg Haider i stedet for at kaste sig ind i
> kampen mod den udbredte korruption i egne rækker.
>
>
>
> Jeg tilskrev naturligvis straks Torben Ishøy og
> tilbød mit samarbejde! Blot for at konstatere, at
> han om muligt er endnu mere korrumperet af
> ovennævnte middelmådighed! Hvilket nedenstående
> skrivelser til ham fra undertegnede illustrerer:
>
>
> 7. september 2001
>
> 26. September 2001
>
> 30. November 2001
>
> 18. februar 2002
>
> 19. februar 2002
>
> 26. februar 2002
>
>
> Ovenstående tilsigter at forarge dig, ærede
> læser, i en sådan grad, at du efter et klik på
> Transparency Internationals hjemmeside straks
> farer i blækhuset og kræver af Transparency
> Internationals bestyrelse og sponsorer, at de
> enten tager afstand fra Torben Ishøys hykleri
> eller forlanger, at han fremlægger den
> dokumentation, han nødvendigvis må have lagt til
> grund for sin afvisning af min påstand omkring
> ”middelmådighedens korruption”. "
>
>En artikel fra Jørgen Theil,s hjemmeside:

Kyniske korruptionsbekæmpere:


"Kyniske korruptionsbekæmpere
Kyniske korruptionsbekæmpere
af Jørgen Theil, skibsreder
(Indlæg i Politiken 1. marts 2001)

Formanden for Transparency International i Danmark, læge Torben Ishøy, skrev i sit debatindlæg ”Ytringsfriheden gør ondt” (Pol.25.2.), at "Organisationen Transparency International har som formål at bekæmpe alle former for korruption".

Min advarsel henvender sig til de vagthunde (dansk for de ”whistle blowers”, der tør afsløre korruptionen, mens den er i sin vorden), som måtte opfatte ovenstående som en invitation og opfordring til at henvende sig til Transparency International for hjælp, hvis/når de måtte føle sig trængt. For i virkelighedens verden er dette løfte om hjælp kun i bedste fald en illusion og falsk tryghed. Torben Ishøy bruger i sit indlæg selv Brixtofte skandalerne som eksempel. Her begræder Torben Ishøy, at den stakkels vagthund først skal så frygteligt meget ondt igennem; såsom at blive hængt ud som illoyal, stikker eller sladrehank, før ballonen revner ved én eller anden ubetydelig tilfældighed, og indholdet (her en dyr flaske rødvin) begynder at løbe ud.

Senere i indlægget fremviser Torben Ishøy lignende eksempler på vagthundenes trange kår fra det store udland. Torben Ishøy ”glemmer” imidlertid at pointere to ting:

For det første at understrege, at al ekspertviden i Transparency International ene og alene bygger på og beskæftiger sig med ”hindsight” (engelsk for al det, der set i bagklogskabens ulideligt klare lys er åh så selvfølgeligt).

For det andet at indrømme, at det med at ”bekæmpe alle former for korruption” mildt sagt og i bedste fald er stærkt overdrevet! Tværtimod kan man have sin mistanke om, at Transparency International fremmer korruptionen ud fra devisen, at når der er råbt ”ulven kommer” tilstrækkeligt mange gange, har magthaverne og korrumperede embedsmænd frit spil.

Jeg påstår naturligvis ikke her, at der foreligger en (fordækt) aftale mellem magthaverne og Transparency International om, at sidstnævnte skal aflede offentlighedens opmærksomhed fra alle de overgreb, der verserer og stortrives, ved at puste sig op i de få – og i det store spil ubetydelige – sager, der trækker avisoverskrifter (Brixtofte, Willy Strube og Arbejdernes Ligkistemagasin).

Jeg konstaterer blot, at hvis Transparency Internationals dokumenterede uformåenhed i at ”bekæmpe alle former for korruption” ikke bunder i naivitet, fejhed og/eller middelmådighed, ligger der anderledes kyniske motiver bag.

(Onde tunger hvisker om, at der nu er så megen prestige og så meget levebrød i at repræsentere (kæmpe for, som de ynder at kalde det) menneskerettighederne, at det notorisk tiltrækker de to værst tænkelige typer: På den ene fløj den kyniske og udspekulerede embedsmand, der med glæde modtager bestikkelse, når bare det foregår officielt og legalt; i.e. over lønkontoen, som biindtægter eller i form af pensioner og lignende (det, som jeg kalder ”omvendt korruption”. Hvorved skal forstås, at den pågældende embedsmand aldrig ville have været nået så langt i systemet og ikke ville modtage næste månedsløn, hvis han ikke altid gjorde det, der forventedes af ham). Den anden type er den, vi identificerer med tidligere tiders sygekassefunktionærer).

I antikkens Rom stillede de gamle romere sig spørgsmålet, ”hvem skal dømme dommerne”? I dagens Danmark kunne ovennævnte vagthunde ikke fortænkes i at lade stafetten gå videre her i debatten ved at spørge, ”hvem skal befri Danmark fra de klæbende, småkorrumperede og uformående levebrødsmenneskerettighedsfrontkæmpere”?Emne Forfatter Set Skrevet
Danmark er mindst korrupt ???? Albert 990 06. december 2012 kl. 12:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? bernhard 721 06. december 2012 kl. 13:10
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 734 06. december 2012 kl. 15:56
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Gæst 690 06. december 2012 kl. 17:57
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 652 06. december 2012 kl. 19:39
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 40 05. februar 2021 kl. 04:01
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Albert 668 07. december 2012 kl. 07:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 40 05. februar 2021 kl. 04:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 28 25. marts 2021 kl. 03:03
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Annelise 701 10. december 2012 kl. 15:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 34 05. februar 2021 kl. 04:11
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 28 25. marts 2021 kl. 03:11
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 40 05. februar 2021 kl. 04:00
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 27 25. marts 2021 kl. 03:00
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 39 05. februar 2021 kl. 03:58
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 29 25. marts 2021 kl. 02:59
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 38 05. februar 2021 kl. 03:57
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 641 07. december 2012 kl. 08:41
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 676 08. december 2012 kl. 00:33
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 1017 08. december 2012 kl. 00:42
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 2033 08. december 2012 kl. 01:28
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 724 08. december 2012 kl. 15:55
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 42 05. februar 2021 kl. 04:08
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 670 10. december 2012 kl. 07:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 33 05. februar 2021 kl. 04:10
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Monday12 6565 29. november 2017 kl. 06:08
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 40 05. februar 2021 kl. 03:47
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 26 25. marts 2021 kl. 02:47
chenyingying kakakaoo 6833 12. april 2018 kl. 03:15
Re: chenyingying vosh 40 05. februar 2021 kl. 03:48
Re: chenyingying vosh 28 25. marts 2021 kl. 02:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? yaoxuemei 3700 02. august 2018 kl. 01:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 39 05. februar 2021 kl. 03:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 27 25. marts 2021 kl. 02:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 38 05. februar 2021 kl. 04:07
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 41 05. februar 2021 kl. 04:06
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Annelise 856 10. december 2012 kl. 15:07
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 34 05. februar 2021 kl. 04:12
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 39 05. februar 2021 kl. 04:05
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 40 05. februar 2021 kl. 04:03
Re: Danmark er mindst korrupt ???? kakakaoo 613 26. september 2018 kl. 02:15
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 37 05. februar 2021 kl. 03:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 28 25. marts 2021 kl. 02:51
20189.26chenjinyan chanyuan 495 26. september 2018 kl. 03:02
Re: 20189.26chenjinyan vosh 40 05. februar 2021 kl. 03:51
Re: 20189.26chenjinyan vosh 27 25. marts 2021 kl. 02:52
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 41 05. februar 2021 kl. 03:56
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 27 25. marts 2021 kl. 02:57Forfatter:

Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
TV7ND
Indlæg: