Reception i "Militærhistorisk Samling"

Ved udgivelsen af "Arméen der blev glemt" afholdt 'Militærhistorisk Samling" (HISAM) en reception. Herunder billeder fra begivenheden, hvortil var indbudt alle endnu levende deltagere i den militære indsats, som bogen omhandler.
 
Formanden for 'Militærhistorisk Samling", oberst Jørgen Jelstrup bød velkommen, hvorefter formanden for veteranforeningen, kaldt "Army-45" oberst Jønck (herover til venstre) takkede forfatteren Erik Haaest og initiativtageren Karsten Nielsen (forrest blandt tilhørerne) for at have skrevet og indsamlet stoffet, som ingen tidligere synes at have interesseret sig for. Erik Haaest fortalte kort om bogen og dens tilblivelse. 'HISAM' havde indrettet en sær-udstilling  om disse frivillige danskere i britisk tjeneste 1945-48, hvorefter der blev serveret forfriskninger.


Forfatteren havde travlt med at tale med de fremmødte veteraner (herunder tv) og signere bøger (th)
Jeg savnede især én: Min personlige ven Poul 'Marocco' Bærentsen, som kort før udgivelsen var død af kræft.
Men hans enke, fru Jean Bærentsen, var til stede. Det glædede mig meget, men jeg glemte at fortælle fotografen, at hende ville jeg gerne have haft billede af.

 

I ugerne efter udgivelsen kom aviser og andre med anmeldelser. Jeg har udvalgt de to vigtigste:
 Bibliotekscentralens lektørudtalelse og Reserveofficersforenigens medlemsblad FOUAT, der hver for sig må tilskrives æren for at hele to oplag blev udsolgt.

Orientering fra Dansk Biblioteks Center  

 

Lektørudtalelse  (03/14) 2 453683 1                       Dansk Biblioteks Center

Haaest, Erik: Arméen der blev glemt” 400 sider – DK                         91.94

Efter 2. Verdenskrig gik 2.434 danske frivillige ind i den engelske hær. En del af deres historie er her fint samskrevet og redigeret på grundlag af en af de frivillige indsamlede kildemateriale. De enkelte beretninger og breve står som oftest som fine personlige udtryk og giver tilsammen et udmærket tidsbillede, vilkårene for soldaterne og begivenhederne i den barske afkoloniseringsperiode i Afrika, Mellem- og Fjernøsten 1945-48. Bogens fotos, udklip m.m. er hentet fra private gemmer. Bagsiden omtaler bogen som ”et betydningsfuldt bidrag til dansk militær historieskrivning”. Min vurdering er, at den primære værdi ligger i, at der åbnes for behandling af et – måske helst glemt? – stykke Danmarkshistorie. Haaest’s historiske ramme omkring samtidens officielle Danmarks optræden og senere påfaldende tavshed om begivenhederne er præget af vel store armsving og skarpe sort/hvide konturer med idealistiske, vildledte unge, udnyttet af beregnende politikere. Betragtninger, som måske er populære hos en del af bogens målgruppe, men som i hvert fald undertegnede fandt unuancerede og uden egentligt belæg i kilderne i teksten. Ikke desto mindre spændende læsning for alle med interesse for perioden. Med efterspørgslen på forfatteren er det en oplagt an-skaffelse.                                      Kresten.SøeChristensen

 

> Til højre Reserveofficersforeningens anmeldelse af
                                                   "Arméen der blev glemt"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til KAPITELFORTEGNELSEN og klik dig videre