Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mogens' grav i Shellem, Nigeria
En omtumlet skæbne gennem 9 årtier

Den synlige grav for Dr. Mogens Uhrenholt har gennem de sidste 90 år haft en noget omtumlet tilværelse. I dag - april 2009 - ligger graven lidt forladt hen, men arbejdet med at genskabe og fortælle om Mogens og Elines hengivne liv og værk i Shellem, har pustet nyt liv i den lokale menigheds drøm om at genetablere en gravplads for landsmandssønnen fra Øster Uttrup.
 

Google EarthMogens Uhrenholts grav, Shellem
09°53'50.3"N, 012°00'11.7"E
- find evt. også Mogens' gravGoogleEarth.Mogens' grav i Shellem, kort efter gravlæggelsen i 1919. Det er Mogens' grav i forgrunden med blomster på. Korset i bagrunden er rejst over en
engelsk regerings-læges grav. Dette kors findes endnu i byen. Senere blev der rundt om gravpladsen bygget en lav mur, som dog er væk i dag.


Eline skriver 15. juni 1919:
"Da Stunden kom, da vi skulde begive os til det sidste Hvilested med det afsjælede Legeme, synes der ikke at være nogen Frygt for onde Aander."
B
aade Kongen og Arbejderne kom og bad om at faa Lov til at følge med. Kongen havde selv staaet ved Graven til Kl. 11 Aftenen i Forvejen, fortalte de, og han blev, indtil, den var dækket med en Dynge Sten efter Jordpaakastelsen."Mogens' efterfølger, missionær Erland Kjær, sørgede i sommeren 1919, mens Eline var rejst hjem til Iowa, for at opstille en sandsten med inskriptionen:

                            - Missionary -
                     Dr. M. M. Uhrenholt
                * Oct. 15., 1876 at Ø. Uttrup
                               Denmark.
                 
† Feb. 16. 1919 at Shellem

                      Syng højt, min Sjæl!

Læs brevet fra Erland Kjær, hvori han fortæller om stenen.


Denne sten findes tilsyneladende endnu i dag. Det er efter sigende den, der ligger - med inskriptionen nedad! - på Mogens' grav. Ved kirkemødet i 2003 blev Mogens' gravsten flyttet ca. 8 m. for at give plads til et skur, som altså siden har stået på stedet.

I 60'erne eller 70'erne er gravstenen blevet suppleret med et metalskilt med inskriptionen "Dr. M. M. Uhrenholt, 1876 - 1919" (se nederst i billedet tv.). Denne plade er teknisk identisk - dog monteret anderledes - med pladen på Elines grav i Numan - se længere nede på denne side.
 

 

 

 
Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), begravelsespladsen, Shellem 1919. 

 


Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), begravelsespladsen, Shellem 2008.
I dag eksisterer kun 2 ud af de oprindelige 10 grave, og de ligger midt i byen; mellem muslimske blikhuse.
Det er Mogens' grav til venstre. Den egentlige grav ligger under skuret, som anes i billedets venstre kant.
 

 


Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), begravelsespladsen, Shellem 2008.
Fra venstre præst i den lutherske kirke, Shellem Rev. Elkanah Dogo, Torben Uhrenholt,
en af de lokale vejvisere, Shellem og tidligere missionær i Pella, Kaj Moslev.
Det er i under halvtaget, bag sivvæggen til venstre, at Mogens' egentlige grav skal findes.

 


Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), Mogens' grav, Shellem 2008.
Det er i under halvtaget, bag sivvæggen, at Mogens' egentlige grav skal findes.

 


Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), Mogens' grav, Shellem 2008.

 


Torben Uhrenholt ved sin bedstefars fætter Mogens Marinus Uhrenholts grav, Shellem 2008.

 


Mogens Marinus Uhrenholt (1876-1919), Mogens' grav, Shellem 2008.

Læs Eline Uhrenholts beskrivelse af Mogens' sidste timer og den efterfølgende begravelse i Shellem.

 

Elines grav i Numan, Nigeria

Som et paradoks i forhold til Mogens og Elines fælles hengivne liv og store indsats på missionsmarken, ligger de ikke begravet sammen. Da Eline bev syg af samme sygdom sin sin mand, blev hun fragtet med kano ned ad Gongola-floden fra Shellem til Numan, hvor Niels Brønnum ville behandle hende på hospitalet. Lærer Peter Jensen har skrevet om den skrækkelig rejse og Elines sidste timer i et brev 2. feb 1921.

Trods behandling for Blackwater Fever døde Eline 7. nov. 1920, året efter sin mand. 

Niels Brønnum skriver i et brev 9. nov. 1920:
"Man bandt hende en Baare af Palmestænger og pyntede den med hvidt Linned og grønne Citronblade, og saa blev hun stedt til Hvile paa den lille venlige Kirkegaard, hvor vi for ti Maaneder siden begravede
Frk. Kristensen. Vi havde ønsket at føre Liget til Shellem; men to og tredive engelske Mil er en lang Vej at bære et Lig, naar man kun har en Nat til det. Det var os umuligt at faa de nødvendige Bærere, da Bachamaerne er midt i deres aarlige Aandefest og ikke lader sig rive bort fra Ølpotterne og Dansen. De, der var villige, manglede Evnen." 

Der er ca. 42 km. mellem Mogens' og Elines grav, begge ved Gongola-flodens bred. 


Google EarthElines Uhrenholts grav, Numan
09°28'22.42"N, 012°02'20.74"E
- find evt. også selv graven på GoogleEarth vha. koordinaterne Eline Uhrenholt, født Arildsen (1875-1920), gravstedet, Numan 2006.

 


Eline Uhrenholt, født Arildsen (1875-1920), gravstedet, Numan 2006. 

 


Elever fra horneXplorer på besøg ved Eline Uhrenholts gravsted, Numan 2006.

 


Torben Uhrenholt ved sin bedstefars fætter Mogens Marinus Uhrenholts kone
Eline Uhrenholt, født Arildsen (1875-1920), gravstedet, Numan 2006.

 


Torben Uhrenholt ved sin bedstefars fætter Mogens Marinus Uhrenholts kone
Eline Uhrenholt, født Arildsen (1875-1920), gravstedet, Numan 2006.


Læs Niels Brønnums beskrivelse af Elines dødsleje og den efterfølgende begravelse. 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008